Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Postanowienia

  W toku postanowienia wyjaśniającego organ administracji państwowej wydaje postanowienia (art. 123 $ 1) . Do wyjątków należą sytuacje , w których organ wydaje postanowienia przed wszczęciem postępowania (art. 31 $ 2 ) lub po jego zakończeniu (art. 264 $ 1 , art. 267 , 108 $ 2 i art. 113) . Postanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Umorzenie postępowania administracyjnego

  W toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się okoliczności uzasadniające bezprzedmiotowość postępowania . Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego może być skutkiem przyczyny faktycznych , tzn. ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

  Organ administracji jest obowiązany zawiesić postępowanie (zawieszenie obligatoryjne ):

  1. W razie śmierci strony lub jednej ze stron , jeżeli wezwanie spadkobierców jednej zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 $ 5 , a...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Postępowanie dowodowe

  Zasadniczym elementem postępowania wyjaśniającego jest postępowanie dowodowe ,którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej. Prawidłowe ustalenie faktów sprawy ma istotne znaczenie w procesie ustalania przez organ prowadzący postępowanie konsekwencji prawnych faktów uznanych za...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające - Rozprawa administracyjna

  Postępowanie wyjaśniające może toczyć się w trybie rozprawy i poza rozprawą.

  Przepisy k.p.a regulują jedynie tryb rozprawy postępowania wyjaśniającego . Rozprawa jest zabiegiem organizacyjnym umożliwiającym koncentrację postępowania administracyjnego w określonym miejscu i czasie ;jest to zespół...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wyjaśniające

  Termin „postępowanie wyjaśniające” jest używany w doktrynie i orzecznictwie sądowym jako synonim terminu „postępowanie dowodowe” . Celem zarówno postępowania wyjaśniającego jak i postępowania dowodowego jest według powszechnie przyjętego poglądu ustalenie stanu faktycznego sprawy .Należy w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego

  Faza wszczęcia postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu administracji państwowej względnie stron postępowania :

  Wniesienie żądania strony względnie podjęcie przez organ czynności powodujących wszczęcie postępowania z urzędu.

  Wstępną merytoryczną ocenę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /7 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie administracyjne

  W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) oraz fazę zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

  Polega na przekształceniu organizacyjno-prawnemu pp w spółki prawa handlowego w postaci spółki akcyjnej i Sp. z o.o. Ustawodawca wyróżnił 3 rodzaje komercjalizacji: w celu prywatyzacjiprywatyzacja w celu przekształcenia organizacyjno-prawnymw celu dokonania konwersji wierzytelności

  W celu osiągnięcia 2...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /12.08.2011 Znaków /11 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalne strefy ekonomiczne

  Wyodrębnione zgodnie z przepisami , niezamieszkała część RP na terenie której może być prowadzona dz.gosp na zasadach określonych ustawą

  Tworzone są w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego danych części terytorium kraju oraz wprowadzenie czy rozwoju na ich terenie nowych technik...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt

Do góry