Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Osobiste kontakty kierownika

  Chodzi tu o prawidłowe ułożenie przez kierownika kontaktów:

  - wewnętrznych, jest to bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnymi, który nie może przekroczyć 5-10 osób reprezentujących kreślone grupy spraw. Czas trwania tych kontaktów może być z góry ustalony, ale wtedy nie może on stwierdzić, że...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Spiętrzenie obowiązków kierownictwa

  Do niezbędnych elementów autorytetu kierownictwa należy wydajność jego pracy. Praca w adm., która jest organizowaniem, wymaga stałego napięcia organizacyjnego. Można powiedzieć, że kierownik żyje dla swej pracy i dla wykonania zadania. Te napięcie jest konsekwencją dobrowolnego zajmowania tego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Typy kierownictwa

  Są dwa typy kierownictwa: autokratyczny i demokratyczny.

  Autokrata ma następujące cechy:

  - rozkazuje

  - określa działalność grup bez pytania ich o zdanie

  - udziela członkom zespołu nagany lub pochwały

  - przez większość czasu trzyma się od grupy z daleka

  Wg. J. Browna są następujące typy...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Autorytet kierownika

  Jak w.w. trudno jest ustalić cechy typowe kierownika, należy więc ustalić zasady prawidłowego ukształtowania się pozycji kierownika w stosunku do zespołu. W organie jednoosobowym tylko kierownik powinien być źródłem dyspozycji dla podległych mu pracowników, przed nim odpowiadają pracownicy za swe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik i jego doradcy - Dyskusja nad cechami kierownika

  "Szef" powinien dysponować osobistymi cechami tj., inteligencja, kultura, wyrozumiałość, stanowczość, przedsiębiorczość, "ludzkość", dobroć itd. Ustalenie całego, zamkniętego zestawu cech kierownika jest niemożliwe, można podać je tylko z grubsza. "Szef" to osoba wyposażona w prawo organizowania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia organizacyjne w administracji - Kolegialność i jednoosobowość

  Do podstawowych zagadnień budowy adm. zaliczyć należy, czy w organie decyduje jedna osoba, czy wiele. Powstaje problem wzajemnego stosunku organów jednosobowych i kolegialnych.

  Organ jednoosobowy stwarza możliwość szybkiej decyzji, jednolitych poglądów, bardziej elastycznego dostosowania się do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia organizacyjne w administracji - Zakres działania organu administracyjnego

  Dla wyjaśnienia zakresu kompetencji organu adm. istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie dylematu: tworzenie wąsko wyspecjalizowanych organów adm. czy też powoływanie organów o kompetencjach szerokich. "W ogóle" nie możliwe jest stwierdzenie, czy korzystniejsze są jednostki wyspecjalizowane, czy o kompetencjach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia organizacyjne w administracji - Samodzielność działania organu administacyjnego

  Organizacja jest niezbędnym elementem sprawności działania administracji. Wadliwa organizacja adm. utrudnia lub przekreśla możliwość osiągnięcia celu, a więc uzyskanie sprawnego działania adm. Różne są cele adm. w państwach różnych typów, inaczej więc należy mierzyć efektywność działania adm. U...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z historii nauki administracji - Początki "naukowej organizacji pracy"

  W końcu XVIII i na początku XIX w. pojawiła się nauka kameralistyki. Były to jednak tylko zalecenia przeplatane rozważaniami o wykonywaniu dyrektyw centralnych organów adm. państwa. W drugiej połowie XIX w. niemiecki teoretyk L. Stein przeprowadził szereg badań dotyczących nauki adm. Przełom XIX i XX w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot nauki administracji - Spór o nazwę przedmiotu

  Chodzi mianowicie oto, czy używać nazwy:

  - "nauka administracji", tzn. wypowiedzenie się za istnieniem osobnej i zwartej problematyki

  - "nauki administracyjne", tzn. przytoczony przedmiot badań nie stanowi jednej nauki

  W świetle w.w. argumentów należy się opowiedzieć za słusznością terminu "nauka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Stachu Dodano /12.08.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt

Do góry