Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Redukcje paragwajskie

  Wyjątkowym zjawiskiem w dziejach misji, a nawet w historii świata, stały się jezuickie misje w krajuGuaranów, nad rzeką Paraną. Hiszpanie odkryli ten kraj w 1536 roku i włączyli do wicekrólestwa Peru.Nie zdołali wszakże ujarzmić Indian ze stepów Pampa i Chaco, ani nakłonić ich do osiadłego trybu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murzyni — Piotr Klawer

  Zapotrzebowanie na silę roboczą w koloniach Ameryki Środkowej i Południowej spowodowało sprowadzanietam niewolników z Afryki, których nazywano Murzynami, ze względu na anonimowość ich pochodzeniai kolor skóry. Wyładunek niewolników z okrętów odbywał się najczęściej w Cartagenie, założonej(1535)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności i prześladowania

  Misje przeżywały we wszystkich krajach trudności, które powstawały bądź z samego charakteru misyjnejpracy, bądź też ze specyficznych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturalnych danego kraju:wrogość pogan, trudny język tubylców, wielkie odległości między stacjami misyjnymi.

  Dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA TRYDENCKA (1564 - 1648)

  Uchwały soboru trydenckiego w niektórych krajach realizowano powoli, wszędzie jednak były źródłemodnowy religijnej i kościelnej. Realizowali je wybitni papieże potrydenccy i ich nuncjusze, biskupi i kapłaninowej formacji, zakony nowe i zreformowane dawne, święci, których w tym okresie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz III — kontynuacja soboru

  Konklawe trwało dwa miesiące, bo trudno było znaleźć kandydata, który odpowiadałby postulatom przeciwnychsobie orientacji, profrancuskiej i procesarskiej. Godzono się na ogół, że nowy papież powinienkontynuować sobór. Kompromisowo wybrano (8.02.1550) kardynała Giovanniego Marię del Monte.

  Juliusz III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł IV — reformy bez soboru

  Wybór (10.04.1555) Marcelego II był nadzieją na wznowienie soboru. Kardynał Marcelli Cervini (jakopapież nie zmienił imienia) był gorliwym współpracownikiem obu poprzednich papieży w dziele reformy,którą chciał zaraz realizować. Zmarł jednak niespodziewanie (30.04.1555). Jego pamięć utrwalił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius IV — zakończenie soboru

  Długie konklawe, nie pozbawione dramatycznych momentów, zakończyło się wyborem (26.12.1559)kardynała Gianangelo Medici, Piusa IV (1559-1564). Był on Mediolańczykiem, arcybiskupem Raguzy.Jako papieski komisarz brał udział w wyprawie przeciw Turkom, lecz nie interesował się politycznądziałalnością, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadrian VI i Klemens VII

  Pontyfikat Hadriana VI (1522-1523) zapowiadał szybkie włączenie się papiestwa w dzieło reformy Kościoła.Papież ten, Niderlandczyk z Utrechtu, znał teologię (był profesorem w Lowanium), miał kontaktyz erazmianami, ale także z braćmi wspólnego życia. Został wychowawcą i doradcą Karola V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjęcie uchwał soboru trydenckiego

  Podpisane przez ojców soborowych uchwały trydenckie wymagały papieskiego zatwierdzenia, przyjęciaprzez poszczególne kraje i realizacji w Kościele powszechnym.

  Pius IV udzielił najpierw (26.01.1564) ustnego zatwierdzenia, bullą zaś (Benedictus Deus) uczynił to 30czerwca 1564 roku.

  Wzmocnione trydenckimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarz Karol V

  Do konfliktu między nimi doszło, gdy wrogowie cesarstwa: Francja, Florencja, Wenecja, Mediolan iKlemens VII utworzyli Ligę w Cognac (1526). Wówczas Karol V zagroził papieżowi zwołaniem soboru.Pogłębiło to niechęć Klemensa VII do soboru, którego domagano się w Niemczech jako środka uregulowaniaspraw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 035

  praca w formacie txt

Do góry