Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  System akomodacji

  W Indiach szukano nowych sposobów, by przełamać niechęć Hindusów do chrześcijaństwa, z racji ichprzywiązania do własnych zwyczajów i norm kulturalnych. Próbę podjął jezuita Roberto de Nobili, którychciał pozyskać Hindusów z kasty braminów, szczególnie wrogo nastawionych do chrześcijaństwa jakoreligii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary

  Papieże potrydenccy byli zainteresowani misjami, rozumianymi jako nawracanie pogan i innowierców.Jedni z nich powierzali te sprawy komisji kardynalskiej, inni załatwiali je bez niej. Istniała ona za SykstusaV, ale nie włączył on jej do 15 kongregacji kardynalskich, które zorganizował w 1588 roku.

  Wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJE, NOWY PATRIARCHAT, UNIE

  Przed utworzeniem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Kościół katolicki rozwinął podwójną działalnośćwobec protestantów: bronił się przed ich ekspansją i jednocześnie starał się ich nawracać. W Niemczech było to w znacznej części dziełem jezuitów, choć konwersje miały też swe źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Kanizy w Niemczech

  Nazwany drugim (po św. Bonifacym) apostołem Niemiec, przez swą działalność, szczególnie przez zakładaniekolegiów jezuickich, sprawił, że zaczęły w tym kraju działać ośrodki odnowy Kościoła i teologicznejdyskusji z ewangelikami.

  Piotr Kanizy urodził się (1521) w Nimwegen, studiował w Kolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolokwia i nawrócenia

  Próba porozumienia się katolików i protestantów na soborze trydenckim nie przyniosła rezultatu. Katolicy,więc sądzili, że trzeba prowadzić misje w celu nawracania Heretyków. Taki też cel wyznaczył Grzegorz XV Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdy jej działalność rozciągnął na kraje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męczennicy japońscy

  Japonia liczyła 30 tysięcy chrześcijan w 1570 roku, lecz podlegała biskupowi (od 1576) z dalekiego Makau.Japońscy chrześcijanie przeżywali wewnętrzne trudności, gdyż kierujący misjami o. Franciszek Cabraltrzymał się ściśle europejskich zwyczajów. Wewnętrzny kryzys zażegnano, gdy przybył (1582)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Irenizm

  Ruch ten, zmierzając do przywrócenia jedności religijnej przez wzajemne ustępstwa, nawet w dziedziniedoktrynalnej, miał zwolenników w Polsce już w poprzednim okresie (A. Frycz Modrzewski). W Niemczechi Niderlandach propagowali go humaniści, dla których punktem wyjścia było akcentowane przezErazma z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy misyjne

  W krajach amerykańskich misje nie napotykały na większe trudności ze strony miejscowej religii ikultury. Kolonizatorzy bowiem tępili jedno i drugie, wprowadzając kulturę europejską. Niemniej istniałyproblemy do rozwiązania. Należało do nich pytanie, kiedy dopuścić Indian do I komunii świętej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA

  Działalność Kościoła na misjach była nadal żywotna, lecz napotykała na ograniczenia ze strony patronatuHiszpanii i Portugalii, doznała zaś prześladowań w niektórych krajach pozaeuropejskich.

  Misjami zajmowano się w zmienionych przez reformację warunkach religijnych. W Europie więc uznałKościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA - Rozwój terytorialny i organizacyjny

  Filipiny na Dalekim Wschodzie stały się terenem rozkwitu misji, gdy zakończyła się wojna o nie między Portugalią i Hiszpanią. Szybko też nabrały charakteru kraju katolickiego. Hiszpanie założyli miasto Manilęi poddali wyspy władzy swego wicekróla w Meksyku.

  Misje rozpoczęli augustianie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt

Do góry