Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Związki prawa adm. z innymi gałęziami prawa

  Najbliższy związek prawa adm. jest z prawem:

  - konstytucyjnym - zajmuje się podstawami ustroju państwowego, społ. i polit., budową aparatu państwowego (ogólnie),

  - cywilnym - niektóre przepisy prawa cywilnego warunkują ich zastosowanie od uprzedniej decyzji prawa adm. Niektóre decyzje pr. adm. wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek adm. - pr. i jego rodzaje

  Stosunek prawny - zależność prawna między stronami. Jest konsekwencją regulacyjnego działania normy prawnej. Stosunek ten jest wyrazem istnienia prawnego związku między jego uczestnikami. Prawny charakter związku powoduje, że elementem tego związku jest występowanie uprawnień i obowiązków.

  Stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /4 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna

  Dotyczy m.in. prawa o ochronie środowiska, budowlanego i górniczego. Sprawowana jest przez organizacje społeczne wg ich statutowych celów. W pewnych sytuacjach jest obowiązek współdziałania org. adm. publ. z org. społ. (wynika to z przepisów prawa materialnego), np. wybudowanie stacji paliwowej - obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System org. kontroli adm.

  - org. państwowe niezawisłe od adm. publ. (parlamentarna, NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, PIP- Państwowa Inspekcja Pracy, sądownictwo)

  - instytucje kontrolne usytuowane w systemie adm. (resortowa, instancyjna, międzyresortowa, prokuratorska, RIO).

  - inne instytucje i społeczeństwo

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli adm. publ.

  1. wstępna (przed podjęciem działania, decyzji, obejmuje ona badanie projektów umów, porozumień, innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązania),

  2. faktyczna (bieżąca) - badanie czynności w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają prawidłowo; w czasie tej kontroli można jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria kontroli adm. publ.

  Organ prowadzący kontrolę może ją różnie urzeczywistniać. Kryteria kontroli są określone aktami normatywnymi, powołującymi dany org. kontroli. Różnią się one stopniem szczegółowości. Najczęstsze kryteria to:

  - legalność (działanie zgodne z prawem)

  - celowość (badanie trafności decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli adm. publ.

  1. przedmiotowy (rodzaj działań podlegających kontroli), przedmiotem kontroli może być: struktura organ. adm., badana pod kątem racjonalnej organizacji, przestrzegania zasad budowy adm., zgodność z przepisami ustrojowymi, celowość, rzetelność, zgodność działania z zasadniczą linią polit. państwa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola adm. publ.

  Jest to działanie (o charakterze doraźnym), polegające na zbadaniu istniejącego stanu rzeczy, porównaniu stanu stwierdzonego z zakładanym, stanem jaki przewidują odpowiednie normy postępowania. Cel kontroli to ustalenie rozbieżności, ma ona zbadać ich przyczynę i ustalić osoby odpowiedzialne za ten stan...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa adm.

  Źródła prawa to akty prawne właściwych organów państwowych wydane w odpowiedniej formie, zawierające ogólne reguły zachowania się. Formy wydawania podstawowych aktów prawnych są określone przez konstytucję. kompetencje stanowienia tych aktów należą do najistotniejszych zagadnień ustrojowych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /9 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka adm.

  Nauka adm. - to praktyczna nauka realizacji prawa adm., czyli organizacji pracy aparatu adm. Przedmiotem jej jest zainteresowanie tymi elementami, które wpływają na realizację zadań i ich optymalizację.

  Nauka adm. zajmuje się w szczególności:

  - badaniem struktur organizacyjnych aparatu (wew. sfera...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Romek Dodano /18.08.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry