Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odnowa Trydencka we Francji

  Wojny hugenockie i tradycja sankcji pragmatycznej nie sprzyjały realizacji uchwał trydenckich we Francji.Wprawdzie kardynał Charles de Guise, gdy przybył z Trydentu do swojej archidiecezji w Reims, zarazw 1564 roku odbył synod prowincjamy, bardziej jednak jako gest niż jako środek realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Boromeusz i Szwajcaria

  Jako kardynał, sekretarz stanu i wikariusz apostolski Rzymu przebywał Karol Boromeusz u boku Piusa V tylko do 1565 roku, Był bowiem jednocześnie arcybiskupem Mediolanu, tam więc się udał, by wypełnićsoborowy nakaz zachowania rezydencji. Wprowadził też świętość na swoją stolicę arcybiskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia brzeska

  Miała ona kilka przyczyn i była przygotowywana przez dłuższy czas. Widziano w nie] jeden ze środkówuniezależnienia się Cerkwi polskiej od patriarchatu konstantynopolitańskiego i moskiewskiego. Jako drugiśrodek, lecz nie zrealizowany, obmyślano uzyskanie od Konstantynopola jej autokefalii.

  Kijowska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczony Grzegorz XIII

  Ugo Buoncompagni pochodził z Bolonii (1502), w której zdobył wykształcenie i był profesorem prawakościelnego. Jako kardynał został wysłany do Hiszpanii w legać ji, co zapewniło mu poparcie króla FilipaII podczas wyboru na papieża (13.05.1572).

  Grzegorz XIII (1572-1585) zachował wielką samodzielność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutski i Kuncewicz

  Wrogość między prawosławnymi i unitami uzewnętrzniła się po 1620 roku, gdy Polska była osłabionawewnętrznie klęską pod Cecorą. Na Rusi działał patriarcha jerozolimski Teofanes, który w imieniu patriarchyze Stambułu wyświęcił i ustanowił prawosławnym metropolitą kijowskim igumena Hioba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nuncjusze i sekretarz stanu

  Wysyłanie nuncjuszy do monarchów w celach kościelnych i politycznych rozwinęło się w okresie reformacjii soboru trydenckiego. Przy niektórych dworach monarszych przebywali oni prawie stale. GrzegorzXIII utrwalił instytucję stałych nuncjatur i do istniejących dodał nowe. Oprócz najstarszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik pojednania — Piotr Mohyła

  Współistnienie w metropolii kijowskiej unitów i ortodoksów oznaczało nie tylko konflikty. Pobudzałorównież do większej troski o własny Kościół, nie zawsze jednak wolnej od rywalizacji.

  Prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła okazał taką troskę w stopniu wybitnym. Reformatoremżycia kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sykstus V i kongregacje

  Felice Peretti, zanim został papieżem, był franciszkaninem i pełnił w zakonie prawie wszystkie funkcje,od najniższych do urzędu generała. Kardynałem został w 1570 roku.

  Pontyfikat Sykstusa V nie trwał długo (1585-1590), ale obdarzony talentem władcy, dokonał on takichzmian w strukturze naczelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia ormiańska i użhorodzka

  Tendencje unijne u dość licznych Ormian we Lwowie, Kamieńcu, Kołomyi, Kufach i Mohylewie nadDniestrem, miały zwolenników i propagatorów między łacińskimi katolikami, jak jezuita B. Herbest, arcybiskuplwowski J. D. Solikowski i biskup kamieniecki Paweł Wołucki oraz między schizmatyckimiduchownymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stambuł i Lepanto

  Trzy wielkie patriarchaty prawosławne znajdowały się nadal pod panowaniem islamu, a że państwoosmańskie było u szczytu potęgi za Sulejmana II Wspaniałego (1522-1566), którego politykę religijnąkontynuował mniej wybitny Selim II (1564-1572), sytuacja chrześcijan znacznie się pogorszyła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt

Do góry