Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biskupi i inkwizycja hiszpańska

  W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja — noc św. Bartłomieja

  Pokój religijny w Saint-Germain (1570), dzieło Katarzyny Medici, kierującej sprawami państwowymi Francji w imieniu syna, Karola IX, umocnił hugenotów: uzyskali amnestię i wolność kultu religijnegowszędzie (z wyjątkiem Paryża), dopuszczenie do urzędów i posiadanie przez dwa lata czterech twierdz:La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i odnowa w Niemczech

  Duże osiągnięcia jezuitów (Piotra Kanizego) w cesarstwie nie wystarczyłyby do odnowy jego Kościoła,gdyby nie współdziałali z nimi biskupi.

  Początkowo nie było łatwo o biskupów, zaangażowanych w reformę trydencką, chyba także i z tej przyczyny,że znikoma ich liczba brała osobisty udział w soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i nuncjusze w Polsce

  Król Zygmunt August, w otoczeniu senatu, do którego należeli biskupi, przyjął na sejmie w Parczewie(1564) uchwały trydenckie. Ich realizacja zależała jednak od biskupów i kapituł. Arcybiskup lwowskiPaweł Tarło odbył synod prowincjalny jeszcze w tym samym roku, ale niewiele uczyniono na nim dlareformy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowany Rzym

  Średniowieczny Rzym, który ucierpiał przez Sacco di Roma (1527), był odnawiany i upiększany dziękimecenatowi kolejnych papieży i kardynałów. Za Piusa IV czuwali nad tym dwaj wybitni architekci: PirroLigorio i Sallustio Peruzzi, zajmując się szczególnie Watykanem.

  Następny papież, Pius V, był bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły unijne na Wschodzie

  Istniejące po unii florenckiej Kościoły unijne na Wschodzie: ormiański, koptyjski, jakobicki, nestoriańskii maronicki, nie miały możliwości rozwoju pod panowaniem tureckim. W celu ratowania ich unii szukanoróżnych sposobów, przystąpiono więc w Rzymie do przygotowania kleru w utworzonym KolegiumGreckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni i protestanci

  Surowe karanie przez sułtanów jakichkolwiek kontaktów z Rzymem było przyczyną nawiązywania ichjedynie przez wygnanych patriarchów. Jeremiasz II (zm. 1595), będąc na wygnaniu, prowadził korespondencjęz papieżem, zwłaszcza że starał się umieścić swoich siostrzeńców w rzymskim Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens VIII — Rok Jubileuszowy

  Po Sykstusie V zasiadali na Stolicy Apostolskiej trzej papieże, którzy rokowali nadzieję na korzystne dlaKościoła pontyfikaty, bo byli uczestnikami soboru trydenckiego i realizowali jego uchwały już jako biskupii nuncjusze. Niestety, były to pontyfikaty bardzo krótkie: Urbana VII (kardynała Gianbattista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BISKUPI

  Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iwan Groźny i patriarchat moskiewski

  Trudna sytuacja patriarchów wschodnich pod panowaniem tureckim nadała wysoką rangę prawosławiu wpaństwie Iwana Groźnego (1533-1584). Głoszono tam, że Moskwa jest drugim Konstantynopolem i jedyniejej Kościół chrześcijański jest nieskażony (ortodoksyjny) i wolny.

  Czyniono więc starania, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry