Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Akty wykonawcze

  Do ustaw wydano kilkaset aktów wykonawczych. Uprawnionymi do wydawania aktów prawnych, czyli uchwał i zarządzeń są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Komisja Nadzoru Bankowego.

  Nie są to wedle Konstytucji źródła powszechnie obowiązującego prawa. Te akty są adresowane do podmiotów podległych im...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Ustawy

  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

  b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

  c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych i inne ustawy.

  Istotna jest też ustawa z 27 lipca 2002r. prawo dewizowe. Ustawy w prawie bankowym mają różny...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce - Konstytucja

  W Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. jest rozdział pod tytułem Finanse Publiczne, jest tam art. Poświęcony NBP. Jest to jedyna regulacja w Konstytucji. Jest tam status NBP, Prezesa NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

  System źródeł prawa bankowego jest bardzo rozbudowany.

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa bankowego w Polsce

  W Polsce system prawa bankowego składa się z wielu, różnej rangi aktów prawnych.

  Prawo bankowe jest to część prawa finansowego, związana z działalnością na rynku pieniężnym. System bankowy jest to sieć instytucji związanych z rynkiem pieniężnym.

  Nie można powiedzieć, że prawo bankowe jest...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki prawa handlowego

  W tej kwestii reguluje ustawa z 20.12.1996 r. z której wynika, że są tu pewna ograniczenia co do: tworzenia i przystępowania do nich, wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów, korzystania z usług świadczonych przez spółkę. Z artykułu 9 GospKomU wynika, że: ”jednostki samorządu terytorialnego mogą...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady budżetowe

  Zagadnienia reguluje ustawa z 26.11 1998 r. o finansach publicznych. Artykuł 6-8 GospKomU wprowadzają niewielkie zmiany. Ustawa ta nie wyklucza korzystania z takich form jak jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne. Zakłady budżetowe zostały zaliczone przez ustawę o finansach...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

  Z działaniem woli w formach prawa cywilnego łączy się składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub innych podmiotów samorządowych. W tej materii wypowiadają się art.46 i 47 SamGminU oraz art.48 SamPowiatU i art.57 SamWojew.U. Chodzi tu o oświadczenie woli składane w zakresie zarządu mieniem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

  Z art.45ust.l SamGminU wynika ważna klauzula dotycząca zarządzania mieniem gminnym. Artykuł ten ustanawia mianowicie zasadę samodzielnego decydowania o mieniu komunalnym i jego składnikach. Ustawa o samorządzie województwa wprowadza również w art.58 ogólną klauzulę, że „wojewódzkie osoby prawne...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie mienia samorządowego

  Ustawa z 10.05.1990 przewiduje nabycie mienia :

  z mocy ustawy

  decyzji wojewody

  inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

  mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

  w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

  Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Al99 Dodano /23.08.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry