Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyznania w cesarstwie

  Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm książąt bawarskich

  Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja Ferdynanda II

  Cesarz Ferdynand II (1619-1637), król Czech od 1617 roku i Węgier od 1618 roku, już wcześniej rządziłswoimi dziedzicznymi księstwami: Styrią, Karyntią i Krainą. Jego ojciec, arcyksiążę Karol współpracowałz Wilhelmem Bawarskim nad przywróceniem katolicyzmu, szczególnie w miastach, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekatolicyzacja krajów habsburskich

  Powstanie czeskich protestantów przeciw władzy cesarskiej wzmogło kontrreformację Ferdynanda II. Owiele wcześniej prowadzono rekatolicyzację krajów monarchii habsburskiej metodami duszpasterskimi,które stosowano także za panowania tego cesarza.

  W Austrii widać to wyraźnie w działalności biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt nantejski i Richelieu

  Konwersja Henryka IV na katolicyzm (1593), choć dokonana z motywów politycznych (Paryż wart jestmszy, jak sam powiedział), przyniosła powolne uspokojenie kraju, zwłaszcza gdy Klemens VIII udzieliłmu (1595) absolucji z herezji. Wojna Hiszpanii z Francją utraciła więc charakter wojny religijnej, doszłoteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie w Niderlandach

  Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

  Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł V i Wenecja

  W pierwszej połowie XVII wieku nadal istniały silne polityczne antagonizmy Hiszpanii i Francji, zanimdoszło do konfrontacji sił podczas wojny trzydziestoletniej. Królowie tych dwóch katolickich państwmieli swoich zwolenników w kolegium kardynalskim, usiłowali więc wywierać wpływ na wybór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban VIII i Richelieu

  Kardynał Maffeo Barberini, pochodzący z Florencji, został wybrany jako kompromisowy kandydat stalejeszcze istniejących w kolegium kardynalskim orientacji: profrancuskiej i prohiszpańskiej. Mecenas sztuki,wszechstronnie wykształcony i rozmiłowany w nauce, miał także doświadczenie w polityce, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty X i Mazzarini

  Richelieu grał gallikanizmem jako atutem politycznym wobec Urbana VIII. Jego następca na stanowiskupierwszego ministra we Francji, duchowny o niższych tylko święceniach, od 1641 roku kardynał, Jules Mazarin (Giuglio Mazzarini 1602-1661), który był związany z rodem papieża przez początkową służbę ujego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADCY, WOJNY I PRZEŚLADOWANIA

  Kościół katolicki ukazał przez sobór trydencki, że będąc wiernym Pismu Świętemu i Tradycji, różni sięzasadniczo od Kościołów ewangelickich. Ten fakt oraz wrogość protestantów wobec soboru i papiestwa,zwłaszcza gdy się wzmocniło dekretami trydenckimi, niweczyły na długo możliwość porozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt

Do góry