Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Monografia pedagogiczna

  W badaniach pedagogicznych przyjęto węższe znaczenie pojęcia mo­nografii. Najczęściej używa się tego określenia na oznaczenie badań in­stytucji wychowawczo-oświatowych lub zjawisk edukacyjnych instytucjo­nalnie zlokalizowanych. Tymczasem w naukach społecznych monografią zwykło się nazywać nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment pedagogiczny

  Mimo różnych opinii pedagogów eksperyment pedagogiczny uznać należy za metodę badań pedagogicznych Zasadność takiej kwalifikacji jest szczególnie przekonująca, jeśli spojrzeć na eksperyment z punktu widzenia dydaktyki. Najbardziej trafną definicję tego pojęcia dał W. Za­czyński.

  "Eksperyment jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne rozumienie pojęcia wychowanie i pojęcia koncepcja wychowania

  Nowoczesność w odniesieniu do myśli o wychowaniu w kontekście współczesności i aktualności będzie rozumiana jako to, co obecnie w naszych czasach jest rzeczywiste, czynne, doniosłe, ważne mniej lub bardziej, zakorzenione w dziedzictwie przeszłości i emancypujące przyszłość, stanowiące obecne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria i aspekty istotności nowoczesności wiedzy i praktyce wychowawczej

  Kryteria doniosłości

  - czasowe – kiedy coś powstało, jak długo istnieje, jak długo istniało, czy jest trwałe, ponadczasowe, nieprzemijające. Te które mają krótki żywot to nowinki prawdy przemijające, okresowe.

  - aspekt przedmiotowy – ujmuje cechy nowych idei, myśli, rzeczy, wiedzy z tym, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesność i aktualność jako terminy bliskoznaczne i stanowiące kontekst nowoczesności

  Współczesny – istniejący, występujący w tym samym czasie co ktoś inny lub coś innego, teraźniejszy

  Tak rozumiana współczesność wskazuje, że nowoczesność nie wyklucza w nowych czasach ważności dobrobytu przeszłości w niezmienionej postaci lub jako modernizacji, czy odroczenia renesansu osiągnięć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesność w ujęciu słownikowym inaczej leksykograficznym

  Nowoczesny – właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy, niezacofany

  „Nowo” – wskazuje na niedawność istnienia cechy bądź rzeczy określonej przez drugi człon

  Aspekt znaczeniowy – wskazuje na aspekt czasowy, chronologiczny

  Aspekt rzeczowy – koncentruje się na cechach rzeczy, ukazuje w jakich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesność jako ogólna kategoria myśli i działania, oraz jej wieloznaczność

  Nowoczesność w różnych dziedzinach życia

  W technice (urządzenia)

  W odniesieniu do życia społecznego – nowoczesne jest państwo demokratyczne z gospodarką rynkową i wolnością słowa, a poza tym nowoczesna szkoła, więzienia szpital. Nowoczesna rodzina to rodzina partnerska niekoniecznie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje parabankowe w Polsce i wybranych krajach Europy

  Instytucje parabankowe działają na rynku pośrednictwa finansowego, nie posiadając licencji bankowej, na mocy odrębnych przepisów. Najbardziej znane to Szkolne Kasy Oszczędnościowe (SKO) oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK). Tych ostatnich jest już ok. 500 i skupiają prawie 350 tys...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne założenia Unii walutowej

  Euro (€ ) jest walutą Europejskiej Unii Walutowej. Stała się ona pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania Europ. Unii Walutowej a więc 01.01.1999r. zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1.

  Wspólna waluta oznacza, że kraje strefy € zdecydowały się zrezygnować z części suwerenności...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /7 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola dewizowa wykonywana przez NBP

  Kontrolę nad działalnością dewizową sprawuję przede wszystkim NBP, jednak uprawnienia w tym zakresie przysługują również organom celnym i Straży Granicznej oraz bankom. Ogólną kontrolę dewizową sprawuje też min. wł do spraw finansów.Brak jest w ustawie wyraźnie uregulowanej kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011 Znaków /9 694

  praca w formacie txt

Do góry