Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega proces posturogenezy?

  Proces posturogenezy polega na kształtowaniu się postawy ciała w ontogenezie. Trzonem postawy ciała jest kręgosłup. Elementem umożliwiającym mu wytrzymywanie znacznych obciążeń są jego krzywizny fizjologiczne. Wytwarzają się one w związku z pionizacją osobnika poddawanego znacznym i zmiennym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów związki pomiędzy budową ciała i typem osobowości w poszczególnych typologiach

  Istnienie związków między budową ciała a cechami fizjologicznymi i biochemicznymi może pozwolić na poznanie skłonności do niektórych chorób i umożliwić szersze stosowanie profilaktyki. Ze zróżnicowaniem budowy somatycznej wiązane są również w pewny stopniu właściwości morfologiczne kształtu i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw polską oryginalną metodę oceny somatotypu

  W Polsce oryginalną metodę oceny somatotypu przedstawił A.Wanke. Metoda ta umożliwia typologiczne określenie poszczególnych osobników oraz na wyliczanie składników somatycznych całych populacji lub ich określonych części na podstawie wartości średnich arytmetycznych stosowanych wskaźników (wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów amerykańską typologię konstytucjonalną W.H. Sheldona

  W koncepcji W.H. Sheldona konstytucja jest kombinacją trzech komponentów: endomorfii, mezomorfii i ektomorfii. Endomorfia wyraża się silnym rozwojem narządów trawiennych oraz ogólną miękkością i okrągłością ciał wynikającą także z dużego otłuszczenia. Mezomorfia charakteryzuje się silnym rozwojem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj niemiecką typologię E. Kretschmera

  Typologia niemiecka napisana jest w oparciu o opis morfologiczny, powiązana z właściwościami fizjologicznymi i wyższymi czynnościami nerwowymi. E. Kretschmer wyróżnił następujące typy:

  - leptosomiczny – o smukłej budowie, małej masie ciała, przewadze wymiarów długościowych nad szerokościowymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz różne typy budowy ciała w klasyfikacji francuskiej C. Sigaud

  a) typ trawienny – twarz szeroka, zwłaszcza w dolnej, żuchwowej części, szeroka klatka piersiowa o rozwartym kącie podżebrowym,

  b) typ oddechowy – twarz wydłużona z silnie rozwiniętym odcinkiem związanym z drogami oddechowymi, długie kończyny i klatka piersiowa, ostry kąt podżebrowy,

  c) typ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj znane Ci systemy typologiczne człowieka

  Przez pojęcie typologii budowy ciała rozumiemy usystematyzowanie rozmaitych rodzajów i typów budowy ciała ludzkiego pod względem podobieństwa i różnic poszczególnych cech. W rożnych systemach typologicznych ujmowano najczęściej takie właściwości jak:

  a) budowa morfologiczna decydująca o wyglądzie i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika

  Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego. Obecnie konstytucję ujmuje się najczęściej jako stan reaktywności organizmu, wytworzony w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda sondażu diagnostycznego

  Wiele kontrowersji wiąże się z określeniem jednej z najpopularniejszych metod badań społecznych w tym także pedagogicznych jaką jest sondaż, zwany przez jednych sondażem diagnostycznym, przez innych sondażem ankietowym czy sondażem na grupie reprezentatywnej ..

  Ogólne założenia badań pedagogicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /7 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda indywidualnych przypadków

  Metoda indywidualnych przypadków zwana także "studium indywidualnych przypadków" wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie - i rozpowszechnionych w latach 20. naszego wieku. Działalność opieku6cza wyrastając z ram filantropii, szukała naukowych podstaw swej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 513

  praca w formacie txt

Do góry