Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij różne pojęcia płci wynikające z rożnych kryteriów jej wyznaczania

  1. Płeć chromosomalna ( genetyczna) jest określana rodzajem chromosomów płciowych, które zostały przekazane przez parę rodzicielska. Męskość czy żeńskość osobnika jest ustalona genetycznie.

  2. Płeć chromatynowa – określa ją obecność ciałek Barra w jądrach komórek kobiet lub ich brak u...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego badanie rytmu rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów procesu rozrostu?

  Badanie rytmu rozwoju jest jednym z ważniejszych elementów w procesie rozrostu, gdyż możemy mieć taka sytuacje:

  1. Dziecko o wysokości ciała większej niż przeciętna dla tego wieku wykazuje zbyt powolne tempo rośnięcia. Mamy wiec poziom rozwoju wysoki, ale nieprawidłowe tempo przyrostów wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij różnice w stopniu homeorezy kobiet i mężczyzn

  Obie płcie różnią się stopniem homeorezy, a mianowicie:

  1) obserwuje się większą u kobiet niż u mężczyzn odporność na „wytrącenie w dół”;

  2) większą u płci żeńskiej odporność na „wytrącenie wzwyż”.

  Gorsza u płci męskiej niż u żeńskiej homeoreza polega na słabszej u mężczyzn...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj zasady samoregulacji procesu ontogenezy

  Zasady samoregulacji ontogenezy:

  1) rozwój według programu zadanego przez materiał dziedziczny,

  2) rozwój odpowiedni do określonego środowiska zewnętrznego, tj. w zależności od środowiska zewnętrznego,

  3) regulacja rozwoju ontogenetycznego poprzez korygowanie odchyleń i odtwarzanie normalnych reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij termin: homeostaza ontogenetyczna – homeoreza

  Homeostaza ontogenetyczna – homeoreza jest to zjawisko polegające na utrzymywaniu stanu równowagi dynamicznej – w ramach normy reakcji osobnika – między czynnikami wewnętrznymi organizmu a ciągle zmieniającymi się czynnikami środowiska zewnętrznego.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj okres dorastania człowieka

  Okres ten zwany jest również okresem młodzieńczym. Trwa do osiągnięcia ostatecznej wysokości ciała; podaje się też, że okres ten trwa od momentu uzyskania pełnej dojrzałości płciowej do całkowitego ustania procesów kostnienia. W okresie tym kończy się wiec proces różnicowania większości tkanek...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij dlaczego rozwój osobniczy człowieka dzielimy na różne okresy i etapy

  W rozwoju osobniczym człowieka obserwujemy pewną etapowość, wynika ona stąd, że rozwój poszczególnych struktur tkankowych, rozwój funkcji oraz stopień ich wzajemnych powiązań nie jest taki sam, ani nie przebiega w takim samym tempie przez cały czas trwania życia.

  Pewne struktury czy funkcje są inne w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj działanie hormonów płciowych w okresie pokwitania

  Męskie hormony płciowe (androgeny) pobudzają zarówno podział komórek, jak i wzrost oraz dojrzewanie tkanek. W okresie pokwitania wywołują tzw. „skok pokwitaniowy”- powodują rozrost kośćca, wzrost ciała na długość, rozrost obręczy barkowej, a także rozrost tkanki mięśniowej. W końcowej fazie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega hormonalne sterowanie rozwojem?

  Hormonalne sterowanie rozwojem polega na tym iż w pierwszym trymestrze wzrastanie płodu jest regulowane układem hormonalnym. Przebiega ono w zależności od potencjału genetycznego.

  Czynniki hormonalne zaczynają odgrywać większą rolę w dalszym rozwoju płodu, wpływając na spożytkowanie substratów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega nadrzędna rola podwzgórza i przysadki mózgowej w funkcjonowaniu układu endokrynalnego?

  Podwzgórze pełni nadrzędną rolę w układzie endokrynalnym. Jest ono częścią układu nerwowego, wchodzi w skład międzymózgowia. Tworzy je pas szarej substancji wokół przysadki mózgowej. Komórki podwzgórza mają właściwości i komórek nerwowych (przewodzenie bodźców elektrycznych), i wydzielniczych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011 Znaków /5 203

  praca w formacie txt

Do góry