Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NAUCZANIE I NAUKA

  Kościół, zwłaszcza przez zakony, zorganizował nauczanie w szkołach nowego typu i ożywił studia teologicznena niektórych uniwersytetach. Uprawianiu nauki służyły coraz zasobniejsze biblioteki przy kolegiachi na uniwersytetach, a także w klasztorach. Książki wydaje się we własnych drukarniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia historyczna

  Naukę Ojców Kościoła starano się wykorzystać w sporze jansenistycznym.

  Dla podkreślenia, że teologia opiera się na Objawieniu, zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji, jak tookreślił sobór trydencki, jezuita Antonio Possevino nazwał ją teologią historyczną. Zajmowano się teżhebrajskimi i greckimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelne nauczanie

  Prowadzono je na uniwersytetach, w kolegiach, szkołach katedralnych i parafialnych. Na wyższym poziomienauczania korzystano z traktatów teologicznych i ascetycznych, wydawanych teraz bardzo często.Książek dostarczały dawne i nowe drukarnie. Dostępne były nie tylko w sprzedaży, ale również w corazliczniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Kościoła i hagiografia

  Powoływanie się innowierców na starożytne chrześcijaństwo, według nich inne niż w Kościele katolickim,skłoniło uczonych do badań inskrypcji w rzymskich kościołach i katakumbach. Bezpośredni jednakimpuls do większego niż w średniowieczu zainteresowania się katakumbami dał Filip Neri przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapucyni

  Od końca XVI wieku byli oni obok jezuitów najbardziej zasłużonym zakonem w działalności duszpasterskiej.Ich początki jako trzeciej męskiej gałęzi zakonu franciszkańskiego sięgają poprzedniego okresu,kiedy to Klemens VII pozwolił (1525) franciszkaninowi ścisłej obserwancji Mateuszowi Bassi (Matteoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa trydencka w Polsce

  Z chwilą zawarcia unii brzeskiej monarchia Wazów stała się zewnętrznie jeszcze bardziej katolicka, gdysię liczy katolików łacinników i greko-katolików. Od wewnątrz obraz ten inaczej się przedstawiał, wszaknie wszyscy prawosławni uznali unię. Niemniej obie grupy górowały liczebnie nad protestantami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani nowej formacji

  W krajach, które szybko założyły seminaria duchowne, jak Hiszpania, Italia, Polska, kapłani nowej formacjiwystąpili już w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W poszczególnych krajach nie spotyka się ichod razu w każdej diecezji, gdyż nie wszystkie ufundowały seminaria, korzystano więc z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i katolicy

  Anglia za panowania Elżbiety I wznowiła akt supremacji i akt uniformizmu, co pomogło królowej umocnićKościół anglikański jako państwowy i uczynić go podporą swego absolutyzmu. Żądała ona przysięgina akt supremacji od członków Izby Gmin, od nauczycieli, adwokatów i wszystkich podejrzanych o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bourdoise, oratorianie i sulpicjanie

  Proboszcz parafii St-Nicolas du Chardonnet w Paryżu, Adrien Bourdoise (zm. 1655) prowadził duszpasterstwowedług wymagań soboru trydenckiego, przede wszystkim jednak zajął się wychowaniem kandydatówdo kapłaństwa. Zgromadził ich przy swoim kościele parafialnym, uzyskując (1631) ustną zgodębiskupa na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie, purytanie i katolicy

  Następny władca angielski, Karol I (1625-1649), rokował nadzieję na poprawę sytuacji katolików,zwłaszcza że zawarł małżeństwo z katoliczką, księżniczką francuską, Henriettą-Marią, czyniąc obietnicena korzyść katolicyzmu w czasie starań w Rzymie o dyspensę. Nie dotrzymał jednak obietnic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt

Do góry