Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podział agencji prasowych

  Agencje prasowe można podzielić ze względu na charakter przygotowywanych serwisów, tematykę i terytorialny zakres działania. Według pierwszego kryterium wyróżniamy następujące typy agencji:

  Agencje informacyjne zajmują się przekazywaniem czystych, bezstronnych informacji.

  Agencje...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE

  Komunikowanie interpersonalne ma charakter:

  - niewerbalny 65%

  - werbalny 35%

  Komunikowanie niewerbalne

  - obejmuje sygnały pozbawione słów lub uzupełniające słowa.

  - przekazami niewerbalnymi są wszystkie sygnały występujące w międzyosobowej interakcji, które nie mają ani formy mówiącego słowa, ani...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencje prasowe - Zasady warsztatowe

  Podstawową zasadą działania agencji prasowych jest rzetelność i zwięzłość wyrazu. Zadaniem agencji prasowych – a w szczególności informacyjnych – jest donoszenie o faktach. W związku z tym w depeszach agencyjnych zabronione jest komentowanie wydarzeń, zaś same depesze powinny być bezstronne. Oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  Wystąpienia dzielą się na:

  1. Przemówienia

  a) homilie

  b) kazania

  c) orędzia

  d) wezwania

  e) odezwy

  f) przesłania

  g) mowy informacyjne, informacyjno-perswazyjne

  h) wystąpienia w sytuacji kryzysowej

  i) mowy inauguracyjne, pogrzebowe i gratulacyjne, toasty

  j) wykłady, odczyty

  k) mowy obrończe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność Polskiej Agencji Prasowej, Polskiej Agencji Informacyjnej oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej

  Polska Agencja Prasowa została założona przez Związków Patriotów Polskich w Moskwie 10 marca 1944 roku pod nazwą Polpress. W sierpniu tego roku została przeniesiona do Lublina, w lutym następnego do Łodzi, by we wrześniu 1945 znaleźć siedzibę na Foksal 9 w Warszawie. Oficjalnie jako przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W GRUPIE

  Grupa – to dwie lub więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają wspólne, ustalone normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. (Mika)

  Grupa – to pewna liczba osób, które spotykają się...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA

  1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

  2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i odbieraniu przekazów w ramach określonej sytuacji lub kontekstu.

  3. Komunikowanie wg Cooley’a...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

  Lider – to osoba, która skutecznie przewodzi ludziom w procesie prowadzącym do realizacji ich własnych potrzeb.

  Lider – to człowiek, któremu poprzez wpływanie na innych ludzi udaje się przekonać ich do współdziałania z sobą i innymi ludźmi oraz nakłonić zwolenników lub współpracowników do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SYNTETYCZNEGO MODELU KOMUNIKOWANIA INTERPERSONALNEGO

  1. Kodowanie – dekodowanie

  2. Kompetencja komunikacyjna

  3. Przekazy

  4. Kanał

  5. Szum informacyjny

  Rodzaje szumów informacyjnych:

  I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny):

  - hałas, dym papierosowy

  - nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia

  - problemy techniczne

  - zbyt duża ilość...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE WERBALNE

  Formy komunikowania werbalnego:

  - ustna

  - pisemna

  Zalety i wady pisemnej funkcji komunikowania werbalnego:

  ZALETY

  Możliwość dokładnego przemyślenia i przygotowania treści, przekazu, jeśli chodzi o słownictwo.

  Trwałość przekazu.

  WADY

  Brak bezpośredniości.

  Nie można korygować tego, co już...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 396

  praca w formacie txt

Do góry