Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria socjologiczna

  Wychowanie dorosłych jest procesem naturalnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym a jego efekty są wypadkowa oddziaływań i wpływów płynących ze strony.

  Przedmiot badania:

  - przesłanka główna: rozwój osobowości jest rezultatem interakcji człowieka ze światem

  - przesłanka pomocnicza:...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria psychologiczna

  Dorosłość jako kategoria psychologiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako intencjonalny proces kształtowania osobowości – można wnioskować że wychowanie jest świadomie wykorzystywanym instrumentem osobowości w określonym kierunku.

  Przedmiot badania:

  - przesłanka główna: rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Poglądy Malcolma Knowlesa na edukacje dorosłych

  Malcolm Knowles amerykański andragog uważa, że edukowanie człowieka dorosłego to jedna z najistotniejszych spraw we współczesnym świecie. Uważa że rozwój edukacji dorosłych warunkuje przystosowanie się ludzi dorosłych i nadążanie za postępem, zmianami technicznymi, kulturowymi, politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Przedmiot badań andragogiki

  Przedmiotem badań są zjawiska związane z celowym oddziaływaniem ludzi dorosłych, ze wspomaganiem i samokształceniem.

  Przedmiot zainteresowania tej nauki jest trójstopniowy:

  zajmuje się możliwościami rozwoju ludzi dorosłych, ich edukacją

  procesami które składają się na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Cele i zadania edukacji dorosłych we współczesnym świecie

  Ruch społeczny na rzecz edukacji ludzi dorosłych zatacza coraz szersze kręgi na całym świecie. Stąd nikogo dziś nie dziwi że dorosły człowiek chce się uczyć. Edukacja dorosłych najlepiej funkcjonuje w krajach wysokich technologii.

  Cele dotyczące kształcenia dorosłych:

  - upowszechnienie wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Andragogika a pedagogika dorosłych

  Andragogika podkreśla swoistość i odrębność edukacji dorosłych od edukacji szkolnej dzieci, dlatego odłącza od pedagogiki (odstąpienie od pojęcia pedagogiki dorosłych-pojęcie konserwatywne, wyraz stereotypu językowego, dowód na myślenie przez analogię.)

  Andragogika jest nauką o edukacyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Działy andragogiki

  andragogika dorosłych(wprowadzenie do działów szczegółowych)

  teoria wychowania ludzi dorosłych(charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych; co robić aby zmieniać swoje poglądy)

  dydaktyka dorosłych(teoria nauczania ludzi dorosłych)

  historia andragogiki(pewne rzeczy są...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Geneza i treść pojęcia andragogiki

  Andragogika-zajmuje się kształceniem dorosłych. Jest to nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych.

  Poprzedzający termin do andragogiki to pedagogika dorosłych. Było to jednak niestosowne, bo pedagogika to nauka o wychowaniu, a andragogika to nauka o ludziach starszych.

  Dziedzina powstała w II połowie XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Postępowanie socjoterapeutyczne

  a) diagnoza – polega ona na poznawaniu charakteru trudności dziecka i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem. Aby dziecko mogła uczestniczyć w zajęciach, nie jest konieczne przeprowadzenie szerokich badań testowych. Wystarczy wstępna diagnoza nauczyciela zajmującego się uczniem, poszerzona o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Proces socjoterapeutyczny

  Na proces socjoterapeutyczny składają się trzy elementy:

  Zmiana sądów poznawczych – pozytywne doświadczenia mają m.in. skorygować sądy poznawcze wyniesione przez dziecko z przeżyć urazowych. Aby mogło to nastąpić, treść doświadczeń korygujących powinna być przeciwstawna do treści...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 827

  praca w formacie txt

Do góry