Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika - Główne problemy postmodernistycznego świata

  Założeniem postmodernizmu jest teza, że społeczeństwo nie jest już jednolite, gdyż składa się z wielu różnych jednostek.

  W postmodernizmie zrywa się z optymalnym wychowaniem. Nie ma autorytetów, norm, posłuszeństwa.

  Dominująca kategoria w postmodernizmie to dobrowolność.

  Postmodernizm dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Wpływ postmodernizmu na edukacje dorosłych i andragogikę

  Postmodernizm – zrodził kryzys kultury i cywilizacji XX wieku. Jest efektem kryzysu kultury zachodniej po II wojnie. W Polsce oznaczał przejście z totalitaryzmu do ustroju liberalnego. Wiedzę utożsamia się tu z władzą. Zdobywamy wiedzę by móc zrozumieć rzeczywistość. Zmieniła się wielość źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /6 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Wpływ edukacji na dorosłość

  Zdobyta wiedza pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych, zawodowych lub społecznych, oraz daje zadowolenie.

  - rozwijanie swojej osobowości

  - rozwijanie sprawności fizycznej

  - poprawa wykształcenia

  - chęć poprawy statusu materialnego

  - zdobycie nowych wiadomości i umiejętności

  - wykorzystanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako proces społeczno kulturowy

  Twórcą jest Havighurst. Jest jednym z podejść do problemów dorosłości. Oparte jest, lub wsparte nurtem badawczym zajmującym się badaniami rozwojowymi. Nurt ten powstał w latach 30 XX wieku i związany jest z poszerzaniem badań psychologii rozwojowej zajmującej się problemami rozwojowymi. Poszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości jako procesu rozwoju psychicznego

  Dorosłość jako proces rozwoju psychicznego – dorosłość ta związana jest z psychiką jednostki. Jeśli osiągniemy pewien jego poziom to jesteśmy dorośli.

  Dorosłość (Wg M. Knowles)– to dojrzałość. Jest to ostateczny rezultat w ciągu zmian i przekształceń, jakim w procesie dojrzewania ulegają...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /5 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Rozumienie dorosłości jako stanu społecznego człowieka

  Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan społeczny.

  Dorosły (wg W. Szewczuk) to człowiek na tyle ukształtowany, że może być samodzielnym podmiotem działalności społeczno produkcyjnej.

  Wg Werner dorosły to:

  - osoba niezależna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Co to znaczy stawać się człowiekiem dorosłym

  Wg Malewskiego dorosłość ma trzy stany:

  1) dorosłość jako stan społeczny człowieka

  2) dorosłość jako proces rozwoju psychicznego

  3) dorosłość jako proces społeczno kulturowy

  Ad. 1 Dorosłość jako stan społeczny człowieka – prezentują ja ci, którzy dorosłość pojmują jako stan...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /8 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dwa stanowiska w poglądach na możliwości uczenia się ludzi dorosłych przez całe życie

  Istnieją rozbieżności co do możliwości uczenia się ludzi dorosłych. Wyraźnie zarysowały się dwa stanowiska:

  1) R. B. Lovell – dzieli życie człowieka na 5 faz(od wczesnej młodości do starości) i stwierdza, że w wieku ok. 40 lat wpływ procesu starzenia się na łatwość uczenia się jest bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Możliwości edukacyjne ludzi dorosłych

  Wiliam James twórca psychologii amerykańskiej uważał że jeśli człowiek ok. 21 roku życia osiąga dojrzałość psychiczną i fizyczną, to też jest już dojrzały edukacyjnie. Pogląd taki dominował do XX wieku. James twierdził, że do 21 roku życia można się uczyć, jednak potem te możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika - Dorosłość jako kategoria pedagogiczna

  Dorosłość jako kategoria pedagogiczna związana jest z koncepcją wychowania rozumianą jako proces wspomagania indywidualnego. Zwolennicy tej teorii uważają że wychowanie powinno być procesem pedagogicznej mediacji w związku człowieka ze światem, w której wyniku rozwojowi osobowościowemu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt

Do góry