Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PROCES DIAGNOSTYCZNY I DIAGNOZA

  Diagnoza pedagogiczna dotyczy trudności wychowawczych w pracy z jednostką lub grupą i polega na rozpoznaniu środowiska wychowawczego, w którym pracuje pedagog czy wychowawca. Diagnostyka pedagogiczna wymaga diagnozy interdyscyplinarnej. Badanie dziecka musi odbywać się pod kątem psychologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /7 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model behawioralny

  Wprowadzenie podejścia behawiorystycznego do praktyki pracy socjalnej wyprzedziło o kilka lat podejście zadaniowe. Dogłębniejsze pierwsze opracowanie tej problematyki pojawiło się w specjalistycznym piśmiennictwie pracy socjalnej w 1968 – artykuł Thomasa „Wybrane zagadnienia i techniki socjobehawioralne w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model funkcjonalny

  Powstał w latach trzydziestych w pensylwańskiej Szkole Pracy Socjalnej. Do współtwórców tego podejścia należy Jessie Taft i Virginia Robinson.W modelu tym położono nacisk na relacje zachodzące między jednostką i jej otoczeniem oraz dynamiczne wykorzystanie czasu w pracy z przypadkiem. Na ogół unikano...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE PRACY SOCJALNEJ - Model psychospołeczny

  Był pierwszy jaki opracowano i zastosowano w praktyce pracy socjalnej. Jego psychologiczne korzenie sięgaja początku lat dwudziestych XX w., gdy zastosowano zasady i teorię psychoanalizy do zdominowania wówczas przez socjologię podejścia do pracy z przypadkiem. wórczynią tego modelu była Mary...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTU SOCJALNEGO

  Projekt socjalny - jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny w swojej pracy zawodowej. Projekt to zespół celów skoordynowanych ze względu na cel nadrzędny. Projekt jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. Po drugie projekt socjalny to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA ŚRODOWISKOWA

  Podstawową zasadą metody środowiskowej jest to, że poczynań nie prowadzi się dla społeczności, lecz przez społeczność i wspólnie z nią. Po dokonaniu lustracji społecznej, przystąpić należy do planowania ulepszeń środowiska lokalnego. Stabilizacja poczynań organizujących społeczności lokalne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA GRUPOWA

  W terminologii pra­cy socjalnej w Polsce pojęcie to nawiązuje do terminu group work oznaczającego metodę wspomagania ludzi w osiąganiu celów indywidualnych lub społecznych rozwijaną w Sta­nach Zjednoczonych od końca XIX w. - początkowo poza dziedziną definiowaną wów­czas jako praca socjalna. Dopiero od...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PRACY SOCJALNEJ - METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW

  W pierwotnym i dominującym znaczeniu jest to jedna z trzech podstawowych metod pracy socjalnej, będąca naukowo opracowaną strategią udzielania pomocy człowiekowi w trudnej sytuacji życiowej.

  Założenia metody pracy socjalnej na rzecz jednostki i jej rodziny, jej rys teoretyczny, założenia aksjologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /4 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PRACY SOCJALNEJ

  Cele pracy socjalnej są realizowane w odniesieniu do indywidualnej i grupowej ak­tywności człowieka z wykorzystaniem trzech podstawowych metod:

  1) indywidualnych przypadków,

  2) grupowej,

  >

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE PRACY SOCJALNEJ W UJECIU MIEDZYNARODOWYM

  - ułatwianie włączenia marginalizowanych, społecznie wykluczonych, słabych i zagrożonych grup ludzi.

  - przeciwdziałanie barierom, nierówności i niepełnosprawnością istniejącym w społeczeństwie

  - praca z jednostkami, rodzinami, grupami i społecznościami oraz ich mobilizowanie na rzecz wzbogacenia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Norman Dodano /30.08.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry