Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biblioteki i drukarnie

  Ożywienie religijne, spotęgowane reformą i reformacją, zwiększyło zapotrzebowanie na nauczanie, ale ina książkę.

  Bazylea, dotychczasowy największy ośrodek sztuki drukarskiej, stała się protestancka, a Paryż i Lyon,nie mniej liczące się uprzednio ośrodki, osłabły w tej dziedzinie z powodu wojen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centurie i Roczniki kościelne

  Dzieje Kościoła powszechnego, czy to w opracowaniu ewangelików augsburskich, czy katolików, niebyły wolne od tendencji apologetycznych.

  Centurie Magdeburskie, zwane tak w skrócie od trzeciego swego wydania w połowie XVIII wieku, byłydziełem zespołu ewangelickich teologów i historyków pod kierownictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytety i teologia

  Obok dawnych uniwersytetów, posiadających wydziały teologiczne, powstały nowe, nie tylko zakładaneprzez protestantów (Heimstedt, Giessen), ale i przez katolików. Sobór trydencki uznał wielką rolę wydziałówteologicznych i potwierdził ich przywileje. Papieże wspierali, zwłaszcza w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony odnowione

  Dawne zakony, zwłaszcza żebracze, także rozwijały się w tym okresie, choć w mniejszym stopniu niżnowe. Nieco mniejszy, niemniej istotny był ich wkład w religijne odrodzenie potrydenckie.

  W zakonie franciszkańskim ścisłej obserwancji (obserwanci, zwani w Polsce bernardynami) utworzononowe, surowsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo i problemy władzy

  Historyczno-krytyczna metoda znalazła zwolenników wśród katolickich jurystów. Jeden z nich, arcybiskupz Tarragony w Hiszpanii, Antonio Augustin (zm. 1586), zapoznał się z tą metodą w Italii i wykazałbłędy w tekście nowego wydania Dekretu Gracjana, Rozwój kanonistyki miał też wpływ na zwiększeniesię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajanizm

  Augustynizmem zajmował się jeden z głównych teologów soboru trydenckiego, generał augustianóweremitów Girolamo Seripando (zm. 1563). Kontynuowali go w radykalnym ujęciu profesorowie uniwersytetuz Louvain: Jan Hessels (zm. 1566) i Michel Baius (zm. 1589), a ich uczeń, franciszkanin Sablonsgłosił zbliżoną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja maurynów i cystersi

  Benedyktyni, posiadający wiele bogatych opactw, obsadzanych często przez monarchów opatami komendatoryjnymi,mieli tworzyć prowincje lub kongregacje, według polecenia soboru trydenckiego. Wniejednym kraju, jak Francja, Niderlandy i Niemcy, kongregacje powstawały powoli i niekiedy do obronydawnych praw, bo z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o łaskę (molinizm)

  Domingo Banez (zm. 1604), dominikanin, profesor w Salamance, starał się oczyścić tomistyczną teologięz nominalizmu. W oparciu o św. Tomasza akcentował szczególnie silnie, że Bóg ma absolutne panowanienad wszystkimi bytami i że wolna wola człowieka podlega temu absolutnemu władztwu w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawne i nowe zakony żeńskie

  Kryzys życia zakonnego na przełomie XV i XVI wieku nie ominął klasztorów żeńskich. Ich reformępodjęto po soborze trydenckim.

  Benedyktynki wprowadzały ją pod kierunkiem benedyktynów, ale także jezuitów i kapucynów, szczególniewe Francji, w której początek reformie dało opactwo na Montmartre w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustinus i początki jansenizmu

  Zagadnieniem łaski Bożej i wolnej woli zajmował się w IV wieku św. Augustyn. Jego system teologiczny,augustynizm, był wykładany na uniwersytecie w Louvain i broniony przeciw teologom jezuickim.Znalazł on szczególnego rzecznika w studencie, a potem profesorze tej uczelni, Flamandczyku CorneliusieJansenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 616

  praca w formacie txt

Do góry