Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie, a socjalizacja i inkulturacja

  Szerokie rozumienie socjalizacji- Wchodzenie jednostki w kulturę i kształtowanie się jej osobowości społecznej to dwa aspekty tego samego procesu, zaczynającego się u małego dziecka od przyswajania sobie zachowań zgodnych z elementarnymi wymogami kultury i tworzenia odpowiadających im postaw...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania jako zjawiska społecznego

  - Wielowymiarowość: różne rodzaje procesów wpływające na osobowość, - wychowanie spontaniczne’- wychowanie zorganizowane;

  - Ciągłość: trwa przez całe życie; Klasowość: – ukryty wymiar edukacji;- przygotowuje do pełnienia funkcji w różnych klasach społecznych;

  - Interakcyjność: wychowankowie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etymologia pojęcia „wychowanie”

  „Wychowanie istnieje prawdopodobnie tak dawno jak cywilizacja, i objawia się we wszystkich rasach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Jest to więc olbrzymia masa faktów stanowiąca część socjalnego wychowania człowieka” (Z. Mysłakowski, 1964).

  „Wychowanie” nie jest określeniem neutralnym, ale...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wychowania

  Teoria – zbiór zadań empirycznych wyjaśniających za pomocą praw, hipotez, definicji, twierdzeń, sądów klasyfikujących fakty, w tym te, które należą do rzeczywistości społecznej

  Teoria wychowania – refleksja nad wychowaniem zawierająca analizę problemów i prognozy rozwoju oraz zmian; koncentruje się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Człowiek wychowany emocjonalnie

  Człowiek dojrzały to ktoś, kto zdaje sobie sprawę z przeżywanych stanów emocjonalnych – nawet tych najbardziej bolesnych i dramatycznych – ale się im nie poddaje, ani się nimi nie kieruje. Taki człowiek traktuje emocje, zwłaszcza bolesne i niepokojące, jako punkt wyjścia do refleksji nad...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Funkcje emocji

  - obieg informacji

  Jest to możliwe dlatego, że informacje emocjonalne na temat tego, co dzieje się w nas samych i w naszym kontakcie ze światem zewnętrznym, w znacznej mierze pozostają niezależne od naszej woli. Niestety mimo wszystko człowiek nie ma bezpośredniej władzy nad swoimi emocjami.

  - niosą ze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Zadania wychowawców - personalistów

  1) pomaganie wychowankom, by zrozumieli sens ludzkiej sfery emocjonalnej, uświadomienie im że przeżywanie emocji nie jest przejawem niedojrzałości czy słabości danego człowieka, lecz cennym źródłem informacji na temat własnej sytuacji życiowej. Z tego względu błędem jest dzielenie emocji na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE EMOCJONALNE - Emocje

  Termin ten obejmuje wszelkie stany emocjonalne (uczucia, nastroje, humory i inne poruszenia emocjonalne). Emocje to reakcje człowieka na jego własne zachowania i własną sytuację życiową, a także reakcje na osoby, sytuacje i wydarzenia zewnętrzne, które wpływają na jego los. W zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Aspekty wychowania zdrowotnego

  · kształtowanie akceptacji samego siebie,

  · identyfikowanie się młodzieży z własną płcią,

  · kształtowanie relacji między chłopakami i dziewczętami,

  · problemy uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, komputer),

  · uczenie młodzieży samoobserwacji, poznawania samego siebie, kształtowanie poczucia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Praca nauczyciela a zdrowie

  · przebywanie w salach zapylonych (kurz, pył z kredy) przyczyniają się do alergii i tzw. niewydolności emisyjnej,

  · stres, powodowany tym, że nauczyciel jest za bardzo emocjonalny, nieopanowany, nerwowy,

  · głośne, wyraźne mówienie – niewydolność emisyjna,

  · hałas,

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt

Do góry