Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Życie sakramentalne

  Mszał i brewiarz, zreformowane według wymagań Tridentinum, wprowadzano powoli do codziennegoużytku. Mszę świętą odprawiano tylko po łacinie i nie było zwyczaju udzielania ludowi komentarza doniej w języku narodowym. Jedynie starano się gdzieniegdzie o wyjaśnianie ceremonii innych sakramentów.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE

  Charakterystyczną cechę tego okresu stanowią święci i błogosławieni, których życie starano się takżepóźniej poznać, a czyny naśladować. Niejeden z tego grona ludzi był mistykiem, niektórzy przyczynili siędo powstania nowych szkół duchowości chrześcijańskiej. Ascetyka kształtowała życie nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka świętych

  Znaczna liczba kanonizowanych świętych odróżnia okres Odmowy trydenckiej od poprzedniego i następnego.Jeszcze większa jest liczba błogosławionych, którzy doznają czci w krajach swego pochodzenia lubdziałalności.

  Większość z nich to zakonnicy lub założyciele zakonów. Papieżem był tylko jeden: Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka i duchowość

  Po średniowiecznym rozwoju mistyki w Niemczech, kolejny jej rozkwit nastąpił teraz w Hiszpanii, objąłteż Włochy i Francję. W pismach o życiu wewnętrznym nie ograniczano się do wprowadzania ogólnie wmodlitwę i życie cnotliwe, ale ukazywano drogę mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistycy; Teresa z Avila, Jan od Krzyża

  Wielcy mistycy hiszpańscy byli jednocześnie reformatorami życia zakonnego, zwłaszcza w klasztorachkarmelitańskich, i stali się poczytnymi autorami przez następne stulecia.

  Teresa de Ahumada y Cepeda (1515-1582, święta, doktor Kościoła), zwana Teresą z Avila, wstąpiła poniełatwych latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

  Pod wpływem hiszpańskiej mistyki, szczególnie jednak dzieł Teresy z Avila, a także francuskiej duchowości Wincentego a Paulo i Pierre’a Berulle, żył, działał i pisał biskup Genewy, Franciszek Salezy (1567-1662, święty, doktor Kościoła). Jako biskup czerpał wzór z Karola Boromeusza, lecz pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idee gallikanizmu

  Parlament paryski, pod wpływem broszury Richtera, hołdował dawnym ideom tzw. szkoły paryskiej, awięc jurystów i teologów, którzy byli zwolennikami niczym nie ograniczonych uprawnień kościelnychbiskupów i monarchów francuskich. Zwano je umownie, z powołaniem się na historię, wolnościami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia przyrody — Giordano Bruno

  Renesans wprowadził do nauki wszechstronność zainteresowań, w tym także światem i przyrodą. W rozwijającychsię naukach przyrodniczych wielu uczonym nie wystarczały już tezy Arystotelesa, lecz jegoautorytet we wszystkich dziedzinach wiedzy był zachowywany przez większość teologów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopernik i Galileo Galilei

  Jeden z największych geniuszów ludzkości, Mikołaj Kopernik (1473-1543), kapłan i kanonik warmiński,astronom, matematyk i ekonomista, wykazał w swoim dedykowanym papieżowi Pawłowi III dzieleO obrocie ciał niebieskich (De reuolutionibus orbium coelestium, Norymberga 1543), na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytycyzm kartezjański

  Burzliwe życie okresu reformacji i reformy trydenckiej niosło ze sobą krytyczne ustosunkowanie się dotwierdzeń przeciwników. Nawet wobec dowodów z Pisma Świętego starano się bronić swego stanowiskaargumentami rozumowymi. Racjonalizm przeważył nad teologicznym dowodzeniem u antytrynitarzy(arian), którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 312

  praca w formacie txt

Do góry