Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

  Ośrodki adopcyjno opiekuńcze to placówki, których zadaniem jest niesienie skutecznego wsparcia dla dzieci pozbawionych rodziców i rodziców bezdzietnych. Ośrodki te łączą w rodziny „cierpiące” dzieci pozbawione rodziny biologicznej i małżeństwa nie posiadające własnych dzieci, przez co „odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa - Jawność adopcji

  W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie jest określone wyraźne stanowisko wobec tajemnicy adopcji, więc nie ma zakazu ani nakazu utajnienia przysposobienia, jednakże w polskim prawie istnieje wiele aktów prawnych wspomagających utrzymanie tego faktu w tajemnicy przed dzieckiem i osobami trzecimi. „Tajemnica...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienie niepełne

  Jest to forma adopcji, w której stosunki prawno – rodzinne są zawierane jedynie między przysposabianym i przysposabiającym, a nie jak w przypadku adopcji całkowitej i pełnej – również pomiędzy krewnymi i rodziną przysposabiającego. Przez tą formę przysposobienia dziecko nie zrywa kontaktu z rodziną...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienie pełne rozwiązywalne (pełne)

  Ma takie same skutki prawne, co w przypadku adopcji całkowitej (zrywane są stosunki z wcześniejszą rodziną, rodzice naturalni nie posiadają praw rodzicielskich), z tym wyjątkiem, że może zostać rozwiązane. Ta forma adopcji jest najczęściej orzekana w przypadku dzieci, których rodzice zostali przez sąd...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienia pełne nierozwiązywalne (całkowite)

  Jest to forma adopcji kiedy przysposabiający całkowicie włączają dziecko w swoją rodzinę, a między nimi nawiązują się prawno – rodzinne stosunki, takie jak w rodzinie naturalnej. W przypadku tego przysposobienia, rodzice naturalni tracą wszelkie prawa do dziecka, a więzi rodzinne zostają całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa - Warunki orzekania adopcji

  Wszystkie warunki orzekania przysposobienia są zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO), gdzie pod uwagę jest brane głównie dobro dziecka. Według poszczególnych artykułów dotyczących działu przysposobienia wynika, iż przysposobieniu podlega osoba małoletnia (Art. 114. § 1) Przysposobić można...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele, funkcje i zadania adopcji

  Adopcja umożliwia dziecku wychowywanie się w rodzinie, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przynależności, wzajemnego zaufania i miłości, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka.

  Zapewnia dziecku prawidłowe warunki wychowawcze, rozwojowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja adopcji

  Adopcja określona w polskim prawie mianem przysposobienia, polega na przyjęciu do rodziny przez osobę samotną, bądź małżeństwo dziecka, które zostało osierocone przez śmierć rodziców biologicznych, porzucone, bądź zostało umieszczone w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym przez niemożność rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

  adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodziny adopcyjne

  Instytucja adopcji (przysposobienia) znana była już w starożytności, a dotyczące jej regulacje prawne można znaleźć w Kodeksie Hammurabiego. W tamtych czasach przysposabiano przede wszystkim chłopców dla zachowania ciągłości rodu i kultu przodków.

  W średniowieczu postępowaniem adopcyjnym zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt

Do góry