Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

  Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

  Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Na czym polega prawidłowe starzenie się

  O prawidłowym starzeniu się mówimy wtedy, gdy przebiega ono bez powikłań chorobowych (np. u kobiet czy mężczyzn niegdyś chorych na raka nie możemy mówić o prawidłowym starzeniu się). Nawet najbardziej prawidłowe starzenie się w miarę upływu lat powoduje ograniczenie sprawności człowieka starego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /6 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Co to jest proces starzenia się i na czym polega

  Starzenie się – jest to normalny długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Co to jest geriatria i jakie są jej zadania

  Geriatria to dział gerontologii, zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób występujących najczęściej u ludzi w wieku podeszłym i starczym (miażdżyca tętnic, cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, rozedma płuc). Działalność jednostek opieki geriatrycznej opiera się na następujących zasadach:...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Czym zajmuje się gerontologia społeczna i jaki jest jej status

  Gerontologia społeczna bada społeczne przyczyny i skutki procesu starzenia się ludzi, analizuje wzajemne związki, które występują pomiędzy zjawiskami świadczącymi o starzeniu się społeczeństw, a ich społecznym podłożem. W ramach działań profilaktycznych zajmuje się chorobami wieku podeszłego i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej - Dylematy rodziców adopcyjnych

  Trudnością niemałą dla rodziców adopcyjnych jest fakt iż muszą radzić sobie z poczuciem mniejszej wartości, np. w związku z bezpłodnością, z powstawaniem mechanizmów obronnych związanych z odrębnością rodzicielstwa społecznego i biologicznego.

  „Natura wyznaczyła istotom żyjącym na Ziemi dwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej

  „Rodzina jest tym środowiskiem, które przez swoją specyfikę, intymność, bezpośredniość tworzy warunki dla rozwoju i wychowania. Jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, pierwszych więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem” (Danilewicz).

  Na początku pobytu dziecka w rodzinie rodzice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Wsparcie dla funkcjonujących rodzin adopcyjnych i zastępczych

  Pracownicy Ośrodka oferują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w razie wystąpienia problemów w rodzinie. Organizowane będą spotkania grup wsparcia oraz Zjazdy Rodzin Adopcyjnych.

  „Widziałam, że Piotrusiowi bardzo podobało się przytulanie. Wspinał się na kolana, szukał bliskości — i nie potrafił jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Rozprawy sądowe

  Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej Sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka do domu. Jest to tzw. „okres preadopcyjny”. W okresie tym pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Wniosek do Sądu

  Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry