Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Władcy i Kościół

  Absolutyzm Ludwika XIV nie był jedynym. Inni władcy przyjęli go także za oświeceniową formę rządzenia,przez co papieże i Kościół w ich państwach znaleźli się w sytuacjach konfliktowych.

  Teologowie w pewnej liczbie podzielali pogląd Bellarmina o pośredniej władzy papieża w sprawachdoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze i seminarium w Paryżu

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary starała się wysyłać na misje kapłanów diecezjalnych. Aprobowaławięc powstałe (1646) w Neapolu zgromadzenie kapłanów dla misji (Congregazione delle ApostolicheMissioni), które znalazło znaczną liczbę kandydatów, ale miało różnorodne trudności z wysłaniem ich dokrajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkordaty Benedykta XIV

  Z długiego konklawe po Klemensie XII wyszedł jednomyślnie wybrany 65-letni kardynał Prospero Lambertinijako Benedykt XIV, by kierować Kościołem przez 18 lat. Uznawany za jednego z najznakomitszychpapieży XVIII wieku, a zarazem za jednego z największych między Sykstusem V a Leonem XIII (L.Rogier)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardynałowie, sekretarze stanu, nepoci

  Wprowadzone w poprzednim okresie kongregacje wymagały działania większości kardynałów w Rzymie.Byli wszakże kardynałowie pozakurialni, najczęściej mianowani na życzenie monarchów i zwanikardynałami koronnymi, bo zlecano im reprezentowanie i załatwianie u papieża interesów tronu i państwa.Gdy na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Misje te zajmowały Kongregację Rozkrzewiania Wiary w szczególniejszy sposób, gdyż patronat portugalskiposiadał tylko enklawy w zachodniej Afryce. Nie zdołały jednak przynieść większych rezultatów zpowodu ofensywy islamu, handlu niewolnikami i politycznych konfliktów Europejczyków w portachafrykańskich. Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nuncjusze, książęta elektorzy, episkopalizm

  Absolutyzm oświecony nie ominął duchownych książąt w Niemczech, a zwłaszcza trzech metropolitów,książąt elektorów: kolońskiego, trewirskiego i mogunckiego. Metropolia kolońska tworzyła nadto swoistąjedność wśród rozbitego Kościoła katolickiego w Niemczech, co ujawniło się w żywej idei tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Monarchia Sicula

  Bez większej siły wojskowej, niezdolne bronić nawet swego handlu, Państwo Kościelne wciągało papieżyw gry polityczne, zwłaszcza że Italia była nadal krajem ścierających się ostro wpływów Habsburgów iBurbonów. Francja popierała już za Aleksandra VII pretensje rodu d’Este do Commachio, ważnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma utrechcka

  Radykalny episkopalizm, połączony z jansenizmem, znalazł wielu zwolenników w katolickich kręgachNiderlandów Północnych (Holandia), które były schronieniem dla jansenistów z Niderlandów Południowych(Belgia), gdy arcybiskup z Malines Humbert Guillaume Precipiano de Soye (zm. 1711) i kolejnyarcybiskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność papieży

  Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska i Stolica Apostolska

  W XVII wieku szeroką płaszczyzną współdziałania była obrona przed tureckim zagrożeniem, chociaż Jan III Sobieski miał pretensje za zbyt małą pomoc materialną i dostarczanie jej z opieszałością, oskarżająco to nuncjusza Francesco Buonvisiego.

  Elekcje królów nie wywoływały na ogół napięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 313

  praca w formacie txt

Do góry