Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozłamy i unie

  Przykład jezuitów wskazuje na zachowanie w Kościele katolickim zachodnim dążności do jednoczeniasię z chrześcijanami Kościołów wschodnich, obok prowadzenia wśród nich misji.

  Pod panowaniem tureckim istniało tych Kościołów kilka, zorganizowanych w patriarchaty, katolikaty lubautokefaliczne metropolie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek redukcji paragwajskich

  Redukcje te zachowały - przez cały czas swego istnienia, 1610-1750 - unikalny charakter chrześcijaństwaściśle i bezkonfliktowo zespolonego z życiem politycznym i społecznym kraju Guaranów. Ich upadek byłwywołany przyczynami wyłącznie zewnętrznymi: polityką Hiszpanii i Portugalii, absolutyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrwałe unie

  Kościół koptyjski w Egipcie i Etiopii nie wyszedł poza nikłe starania o zawarcie unii. Czynił je patriarchaJan XVI (1676-1718), bez rezultatu. W Etiopii zostały uniemożliwione wewnętrznym rozbiciem tamtejszegoKościoła. Różnice teologiczne co do monofizyckiego ujmowania boskiej i ludzkiej natury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Ameryce Łacińskiej

  O ile w Brazylii dopiero w tym okresie nastąpił rozwój misji, to w hiszpańskich koloniach ludność zostałaschrystianizowana do XVIII wieku nieomal w całości. Natomiast od połowy XVII wieku aż do końcaXVIII wieku nie rozwinęła się struktura organizacyjna Kościoła: nie tworzono nowych metropoliiani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie i obrzędy malabarskie

  Portugalczycy, mając w swoich rękach do XVII wieku nieomal cały handel z Indiami, popierali rozwójtamtejszego Kościoła, na którego czele stał arcybiskup z Goa. Wprowadzili jednak inkwizycję do ochronynie tylko przed błędami w wierze, ale również przed naruszaniem praw patronatu. Zamykano więc wjej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Chinach

  Polityczne zamieszki i związane z nimi prześladowania chrześcijan (od 1664) sprawiły, że wpływowy nadworze chińskim jezuita Johann A. Schall (zm. 1666) został skazany na śmierć, a po ułaskawieniu trzymanyw więzieniu. Innych misjonarzy wygnano lub uwięziono, kościoły zaś zniszczono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia Ludwika XIV

  Za pontyfikatu Klemensa XI skończyły się we Francji długie rządy (1643-1715) króla-słonce (Le Roi-Soleil), Ludwika XIV, który zapewnił jej hegemonię w Europie, a według swej zasady: jeden król, jednawiara, jedno prawo, narzucał swą wolę Kościołowi i papiestwu.

  Wyraźnie dostrzegalne konflikty króla z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W KRAJACH MISYJNYCH

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary kontynuowała swoją działalność, lecz nadal nie zdołała przełamaćhiszpańskiego regalizmu w Ameryce Łacińskiej, ani ochronić redukcji paragwajskich przed decyzjamiportugalskiego ministra Pombała. Starała się jednak o własnych misjonarzy, niezależnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły gallikańskie

  Wolności gallikańskie stanowiły od dawna temat dyskusji i rozpraw francuskich jurystów, a nawet teologów.Niektórzy z autorów starali się bronić władzy papieskiej przed gallikanizmem, który ją ograniczałdo prymatu honorowego. Gabriel Druet de Villeneuve pisał, że wolności gallikańskie pochodzą z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja Kongregacji

  Od początku swej działalności zmierzała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary do nadania pracy misyjnejcharakteru czysto religijnego. W instrukcji (1659) dla nowych wikariuszy apostolskich w krajach misyjnychdomagała się wysyłania na misje nie tylko duchownych o dobrych warunkach fizycznych, aleprzede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt

Do góry