Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie pośrednie – masowe

  Komunikowanie masowe – proces emisji kontaktów od nadawcy medialnego do publiczności środków masowego przekazu za pośrednictwem mass mediów.

  Cechy komunikowania masowego:

  Brak bezpośrednich styczności

  Uczestniczą zmysły (słuch, wzrok)

  Sprzężenie zwrotne jest opóźnione

  Kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie interpersonalne – medialne

  Komunikowanie medialne – specyficzna forma komunikowania interpersonalnego, w którym uczestnicy są pozbawieni bezpośredniego kontaktu fizycznego.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie interpersonalne – bezpośrednie

  Komunikowanie interpersonalne – proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych.

  Cechy:

  - natychmiastowe sprzężenie zwrotne

  - komunikowanie interaktywne, czyli minimum dwie jednostki wchodzą we...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Elementy procesu komunikowania

  a) kontekst – warunki w jakich odbywa się komunikacja

  Aspekt fizyczny – zewnętrzna atmosfera

  Aspekt historyczny – odwoływanie się do epizodów z przeszłości

  Aspekt psychologiczny – sposób, w jaki uczestnicy procesu postrzegają się nawzajem

  b) uczestnicy – nadawca i odbiorca. Różnice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Cele komunikowania

  a) proces społeczny – odnosi się co najmniej do dwóch jednostek, przebiega w środowisku społecznym

  b) kontekst społeczny – determinowany przez liczbę i charakter uczestników procesu

  c) proces kreatywny – budowanie nowych pojęć i przyswajanie wiedzy o otaczającym świecie

  d) proces dynamiczny –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Definicje komunikowania

  a) uniwersalna

  Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

  b) Charles...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komunikowania publicznego

  Kom formalna, która na celu wymianę i dzielenie się inf mającymi publiczne zastosowanie oraz podtrzymywanie więzi społ za które są odpowiedzialne instytucje publiczne

  Cechy kom publicznego:

  Kompromisy między jednostkami a grupami społ w ramach istniejącego prawa, jakos rezultat negocjacji sił grup...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Podział systemów komunikowania

  Ujęcie sposób rozumienia systemu kom

  1. Instytucjonalny

  - Ukazanie powiązań między elementami

  - Ukazanie usytuowania elementów

  - Ukazanie liczby, typu, rodzaju elementów np. instytucji, organów, grup, jednostek

  2. Funkcjonalny

  - Miejsce komunikowania interpersonalnego zajmuje złożony, wieloaspektowy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Teorie i kierunki badań nad procesami komunikowania się ludzi

  Komunikologia, modele komunikacyjne

  Etapy rozwoju nauki o kom.

  Nauka o kom. pojawiła się ma przełomie lat 30 i 40-tych XXw., jako samodzielna dyscyplina o charakterze interdyscyplinarnym. U jego podst, znajdują się m.in.: filozofia, historia, geografia, psychologia, socjologia, etnologia, ekonomia, nauki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna

  Nauka o procesach porozumiewania sie ludzi

  Komunikowanie

  Proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji

  Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami

  Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt

Do góry