Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Rodzina opływowa

  Typowa rodzina przedprzemysłowa charakteryzowała się zarówno duża liczbą dzieci jak i licznymi krewnymi – dziatkami, wujkami, ciotkami i kuzynami. Są one ze swojej natury nieruchliwe. Trudne do przesiedlenia i wędrówki z miejsca na miejsce. „Poszerzona rodzina”.

  Uprzemysłowienie czyli rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Mistyka macierzyństwa w przyszłości

  Toffler zastanawia się, co się stanie z sensem macierzyństwa, jeśli dziecko będzie można hodować w laboratorium? Rodzenie dzieci zaspokaja potrzeby twórcze kobiet, są one dumne z tego, że mogą rodzić dzieci, ale co się stanie jeżeli potomstwo będzie pochodziło z próbówki? Unicestwi to całą mistykę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Pojęcie rodziny

  Z. Tyszka – Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą, pierwotną, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zdrowie psychiczne

  - kształtowanie uczucia i woli

  - kształtowanie dyspozycji psychicznych:

  Motywacja

  Temperament

  Zdolności

  Charakter

  - organizowanie działań poprawczych dziecka

  - Kształtowanie i hartowanie woli dziecka, w tym sztuki panowania nad sobą

  - zapobieganie sytuacją trudnym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zadania opiekuńczo - wychowawcze rodziny

  - higiena osobista

  - higiena otoczenia w uwzględnieniem higieny zamieszkania

  - racjonalne odżywianie z uwzględnieniem higieny przygotowania i spożywania posiłków

  - racjonalny tryb życia, czyli równowaga między pracą/nauką a czasem wolnym z uwzględnieniem aktywności ruchowej

  - opieka nad dzieckiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Podstawowe przemiany - kierunki przemian rodziny

  Od rodziny dużej wielopokoleniowej do rodziny małej podstawowej

  Od rodziny biologicznie zdeterminowanej do rodziny planowanej

  Od rodziny produkcyjnej do rodziny nieprodukcyjnej

  Od rodziny patriarchalnej do rodziny egalitarnej

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Przemiany rodziny

  Stadia przemian powiązane z formami społeczeństw; wyznaczane poziomem rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego:

  Rodzina preindustrialna

  - tradycyjna;

  - XVI-XVII wiek;

  - patriarchalna;

  - podporządkowana władzy ojca;

  - posiadała warsztat produkcyjny;

  - role rodzinne i produkcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie wg. J.Tarnowskiego

  Właściwości wychowania wg J.Tarnowskiego

  Według J. Tarnowskiego, orientację egzystencjalną da się również zauważyć w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Na samym jej początku (DWCH 1) zostaje wysunięty postulat, aby wychowanie odpowiadało własnemu celowi każdego człowieka jakiejkolwiek rasy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie pseudowychowania

  Pojęcie to wywodzi się od Arystotelesowskiego słowa pseudos, oznaczającego byty, które przedstawiają się takimi, jakimi nie są, równocześnie ukrywając to, czym są faktycznie. Podobne stanowisko prezentuje A.M. Tchorzewski, który mianem pseudowychowania określa te zjawiska, które uzurpują sobie prawo...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED MOLESTOWANIEM?

  Wykorzystywanie seksualne dziecka (molestowanie) to włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest nie zgodna z normami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt

Do góry