Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolicki Kościół maronicki

  W Libanie mieszkała największa liczba maronitów z unickiego patriarchatu antiocheńskiego. Kościółmaronicki rozwijał się dzięki wybitnym patriarchom, ale także przy pomocy protektoratu Francji.

  Patriarcha Stefan ad-Duwajhi (1670-1704), wykształcony w rzymskim kolegium maronitów, zabiegał oorganizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie akomodacji, schizma pekińska

  Chrześcijaństwu nie było łatwo pozyskiwać Chińczyków, zarówno z powodu ich dawnych religii, jak teżzwiązanej z nimi tradycji i kultury. Choćby ze względu na swoisty model życia rodzinnego nie było możnawprowadzać praktyki modlitwy indywidualnej, czy tworzyć zakonów żeńskich. Nie udawało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Ameryce Północnej

  Kanada (Nowa Francja), kolonizowana najpierw przez Towarzystwo Stu Wspólników, została w 1665roku podporządkowana królewskim urzędnikom francuskim. Według instrukcji króla czuwali oni nadtym, by z posuwaniem się Francuzów w głąb kraju powstawały stacje misyjne. Misjonarzami byli jezuici,a potem sulpicjanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Syjamie, Kochinchinie i Japonii

  Syjam (Tajlandia) został objęty szybko rozwijającymi się misjami. Seminarium duchowne (od 1664) wstolicy tego kraju, Ajutthaji, dostarczało misjonarzy także dla Indochin, dopóki go nie zniszczył (1769)napad Birmańczyków. Wikariat apostolski dla Syjamu utworzono w 1674 roku, po przybyciu biskupaFrancois...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURCY I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI

  Z ofensywą islamu spotykali się katoliccy misjonarze w Afryce i na Dalekim Wschodzę. MahometańskaTurcja stanowiła wszakże nadal największe zagrożenie dla całego chrześcijaństwa.

  Turcja wzrosła w siłę polityczną, gdy po zamordowaniu sułtana Ibrahima I panował Mahomed IV, awielkimi wezyrami byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Filipinach

  Z krajów Dalekiego Wschodu Filipiny posiadały najbardziej utrwalone chrześcijaństwo i dobrze zorganizowanyKościół. Potrafił on odeprzeć wpływy islamu i wspólnie z władzą państwową skutecznie przeciwstawićsię handlowi niewolników. Nie włączył się do prób hiszpanizacji tych wysp. Misjonarze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga i odsiecz Wiednia

  Turcja weszła w tym okresie najpierw w konflikt zbrojny z Wenecją, pragnąc odebrać jej przewagę naMorzu Śródziemnym. Następnie podjęła wojnę z Austrią z powodu Siedmiogrodu. Papież Aleksander VIIorganizował ligę antyturecką, do której nie chciała przystąpić Francja. Gdy Turcy zagrozili (1664)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regalizm hiszpański w Ameryce

  Ujawniający się na Filipinach regalizm władz państwowych wobec Kościoła wystąpił jeszcze silniej whiszpańskich i portugalskich koloniach Ameryki Południowej. Pilnował on, by z chrześcijaństwemwprowadzać swoją strukturę państwową i swoją kulturę.

  Hiszpanie nadal kształtowali swe prawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Turcji

  Sytuacja prawna chrześcijan w imperium osmańskim nie ulegała zmianie, jedynie od 1656 roku patriarszew Stambule inwestytury udzielał wielki wezyr, a nie sułtan. Nadal groziła kara śmierci mahometaninowi,który przyjął chrzest i kapłanowi, który go udzielił, oraz renegatom, jeżeli chcieli wrócić do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Brazylii

  W powszechnej opinii przyjmuje się, że stan misyjny Ameryki Łacińskiej kończy się dopiero na początkuXIX wieku. Można tak twierdzić co do Brazylii, która była portugalską kolonią, inaczej natomiast było wkoloniach hiszpańskich.

  W Brazylii dopiero w tym okresie misjonarze docierają do wnętrza kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 944

  praca w formacie txt

Do góry