Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - I FAZA BADAŃ NAD MEDIAMI

  - wiara we wszechmogące media od początku XX w. do lat 30.

  - powszechne przekonanie o potędze oddziaływania mediów i ich masowego wpływu

  - przekonanie, że wszechwładne media mogą płynąć na pozbawionych instrumentów obronnych odbiorców

  - media są zdolne do kształtowania opinii i przekonań

  Teoria...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE EDUKACJI MEDIALNEJ - Koncepcja edukacji medialnej Tomasza Szkudlarka

  Tendencje, wariacje i scenariusze,  dotyczy wymiarów edukacyjnych przeobrażeń, które w jego opinii stanowić mogą istotne obszary przyszłych zmian w edukacji. Pierwszym z tych wymiarów jest rekonstrukcja systemu klasowego, drugim  - media, trzecim  – społeczeństwo wiedzy. Profesor Szkudlarek zauważył, że...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE EDUKACJI MEDIALNEJ - Koncepcja dzieła labiryntowego A. Chmiela

  Stanowi impuls do świadomego uczestniczenia widza w odbiorze dzieła medialnego, gdyż to on jest głównym decydentem i interpretatorem treści i wartości z niego płynących. Widz zmuszony jest w pewnej mierze do współtwórczości z artystą wówczas, gdy musi samodzielnie interpretować, wgryzać się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje edukacji medialnej

  Edukacja za pomocą mediów

  Edukacja o mediach

  Edukacja dla mediów

  Edukacja a media zakłada rozdzielności obu obszarów

  Media jawią się jako:

  Zagrożenie dla kultury współczesnej.

  „Sprawca” niszczenia wyobraźni i naturalnej ciekawości młodego człowieka.

  Narzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja medialna - Dialog międzykulturowy w aspekcie edukacji medialnej

  Ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do twórczego spotkania pomiędzy dwoma podmiotami – nauczycielami i uczniami – będącymi przedstawicielami odmiennych idei kulturowych, a tematem tego spotkania jest zakres edukacji medialnej.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja medialna - Cel dialogu międzykulturowego

  Celem dialogu międzykulturowego jest rozwinięcie głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk, zwiększenie uczestnictwa i wolności dokonywania wyborów życiowych, równości i szacunku dla ludzkiej godności, pobudzanie procesów twórczych oraz promowanie możliwości ludzi i społeczeństw do wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja medialna - Dialog międzykulturowy

  Dochodzi zawsze, gdy ludzie z różnych kultur spotykają się ze sobą; Efektywny dialog międzykulturowy jest możliwy tylko poprzez zaplanowaną działalność edukacyjną; Dialog międzykulturowy to podstawa edukacji międzykulturowej; Dialog międzykulturowy jest możliwy tylko, gdy każdy ma zagwarantowane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja medialna - Typy kultur

  Kultura postfiguratywna, tzw. kultura "nieocenionych przodków" - według antropolog Margaret Mead to typ kultury, w którym młodsze pokolenia przyswajają wzorce kulturowe od pokoleń starszych, dojrzewanie pociąga za sobą przejmowanie roli dorosłego.Tego typu kultury są dominujące i charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Profilaktyka

  - konferencje, spotkania na temat zagrożeń sekt w celu dostarczeniu podstawowych informacji zarówno dla dzieci jak i dorosłych

  - informacje dla dorosłych jak rozmawiać z dzieckiem zbuntowanym

  - należenie do grup modlitewnych-parafialnych, gdzie krzewi się wiara, siła woli

  - uczestnictwo w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK ROZPOZNAĆ SEKTĘ - Kompensacja

  - rozmowa z dzieckiem na temat jego nowej religii.

  - zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sekt, w które uwikłane jest dziecko.

  - należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę

  - podtrzymywać kontakt z dzieckiem włączając go do problemów dnia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt

Do góry