Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wymień cechy podstawowe środowiska lokalnego

  Środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe cechy grupy rówieśniczej

  Grupa rówieśnicza – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.

  Warunki istnienia grup rówieśniczych:

  Podstawę istnienia grup rówieśniczych stanowią ich cele:wspólne –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest profilaktyka społeczna podaj przykłady

  Profilaktyka (zapobieganie)PROFILAKTYKA SPOŁECZNA polega na zapobieganiu tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.

  Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kompensacja społeczna (podaj przykłady)

  KOMPENSACJA SPOŁECZNA oznacza wyrównywanie braków środowiskowych, utrudniających pomyślny przebieg życia jednostki lub grupy.

  Przykłady:

  a) Rodzina zastępcza lub opiekuńcza, w której umieszczone zostało osierocone dziecko.

  b) Klub młodzieży, stający się „drugim domem” młodego człowieka.

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim okresie rozpoczęło działalność studium pracy społeczno - oświatowej pod kierunkiem Heleny Radlińskiej

  1925

  Powstaje Studium Pracy Społeczno - Oświatowej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (- prywatny uniwersytet) - pierwsza szkoła PS w Polsce założona przez Helenę Radlińską; (3 letnie studia zawodowe i 5 letnie akademickie studia kończące się magisterium z PS) - jest to 4 szkoła tego typu w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną

  Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno – społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

  Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), na mocy której dotychczasowy system sprawozdawczości statystycznej zaczęto stopniowo zastępować systemem administracyjnych baz danych oświatowych. Założeniem Systemu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /11 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Inne

  Coraz częstsze nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez udział w różnych międzynarodowych projektach, programach i konferencjach.

  Systematyczne zwiększanie się aktywności pracowników w doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach w celu poprawienia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Opracowanie materiałów metodycznych i edukacyjnych

  Przygotowanie podręczników do pracy terapeutycznej, materiałów edukacyjnych dla szkół, materiałów informacyjno-instruktażowych o różnorodnej problematyce (np. logopedycznej) dla rodziców, nauczycieli oraz w ramach promocji folderów dotyczących działalności poradni, a także innych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiągnięcia w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych - Współpraca ze środowiskiem lokalnym

  Zwiększanie liczby aktywnych form pracy w środowisku lokalnym (organizowanie i uczestnictwo w programach i akcjach profilaktycznych, interwencje kryzysowe, praca z grupami ryzyka, organizowanie grup wsparcia dla osób z określonymi potrzebami) oraz rozszerzanie zakresu oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt

Do góry