Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pietyzm w Niemczech

  Philipp Jacob Spener (1635-1705), jako senior we Frankfurcie nad Menem, a potem kaznodziejanadworny w Dreźnie, starał się ożywić religijność i pogłębić pobożność niemieckich ewangelików.Działał pod wpływem budującej literatury ascetyczno-mistycznej superintendenta Johanna Arndta (zm.1621)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY I KATOLICY

  W Europie zachodniej prawna stabilizacja wyznań przez pokój westfalski nie oznaczała wygaśnięciakonfliktów między ewangelikami i katolikami, ani braku napięć w samych Kościołach ewangelickich.Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zachowała nadal jako swój główny cel misyjne działanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławie i unia w Polsce

  Polityczna sytuacja Polski w drugiej połowie XVII wieku (najazd szwedzki i wojny kozackie) miała duży wpływ na sprawy wyznaniowe.

  Bunt Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego nie zapowiadał początkowo łączenia ich dążnościpolitycznych ze sprawą prawosławia w Polsce. Chmielnicki wszakże rychło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany unii i konwersje

  Pogłębiona religijność wielu ludzi, wstrząśniętych wojną 30-letnią, pietystyczne i eschatologiczne prądy,istniejące obok indyferentyzmu i racjonalizmu, zachowały w niektórych katolickich i ewangelickich kręgachdążność do unii wyznań chrześcijańskich. Była ona najsilniejsza w Niemczech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego

  Arcybiskup Ormian unitów, Wartan Hunanian, choć był koadiutorem twórcy unii, arcybiskupa MikołajaTorosowicza (zm. 1681), objął swój urząd we Lwowie dopiero w 1686 roku, gdyż wcześniej, pracując narzecz unii w Armenii, został uwięziony i odzyskał wolność dzięki zabiegom papieża Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leibniz i Bossuet

  Wielki filozof, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), ewangelik, w młodości bardziej niż w starszymwieku oddawał się pobożności i usilnie działał na rzecz pojednania wyznań chrześcijańskich. Miał rozległe kontakty z ewangelickimi i katolickimi władcami, podobnie jak z uczonymi tych wyznań. Naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod zamojski

  Kościół katolicki obrządku greckiego w Polsce posiadał bardzo dużo parafii, gdyż istniały one prawie wkażdym większym osiedlu. Natomiast słabo przedstawiało się początkowo przygotowanie duchownych iich poziom intelektualny, czy nawet religijny. Założone (1653) pierwsze seminarium duchowne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu

  Anglią rządził lord protektor, Oliver Cromwell, po ścięciu (1649) króla Karola I, który pod wpływemżony, francuskiej księżniczki Henriette, katoliczki, początkowo sprzyjał katolikom, lecz nie mógł wieledla nich uczynić, mając w opozycji do siebie prezbiteriańsko nastawiony parlament. Lord...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Rosji

  Prawosławni w tym kraju już w poprzednim okresie odcięli się od infiltracji katolickiej i ewangelickiej,Cerkiew zaś została bardzo uzależniona od carów. Większych problemów wyznaniowych nie było, bodługo istniały tylko niewielkie wspólnoty katolików i ewangelików. Zaczęły się te problemy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Wielkiej Brytanii

  W Anglii było ich około 300 tysięcy w połowie XVII wieku. Wskutek surowych praw i represji liczba ta,po stu latach, zmalała do 70 tysięcy. Na anglikanizm przeszły głównie rody książęce: Norfolk, Shrewsbury,Beaufort, Bolton i Richmond, a także wielu hrabiów i baronów oraz bogate rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt

Do góry