Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Socjalizm utopijny, utopie społeczne

  Wspólne miano, którym w historii myśli społeczno-ekonomicznej objęto pojawiające się na przestrzeni wieków teorie ekonomiczne i społeczne podejmujące krytykę istniejących, krzywdzących - zdaniem ich twórców - część społeczeństwa stosunków ekonomicznych, a także propagujące ideę równości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Kowalski Stanisław

  (1904-1990), Pedagog i socjolog. W 1929 ukończył studia pedagogiczne w Uniwersytecie Poznańskim. 1930-1939 nauczyciel w zakładach kształcenia nauczycieli. Od 1945 adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego a później Uniwersytetu Poznańskiego, od 1959 profesor. 1969-1977 przewodniczący Poznańskiego Towarzystwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Mary Richmond

  (1861-1922) Czołowa działaczka amerykańskich organizacji charytatywnych. Zapoczątkowała na zachodzie nowa teorie opieki publicznej. Według niej nędza, niezdolność do samodzielnego życia i różnego rodzaju wykolejenia z którymi ludzie zgłaszają się do instytucji dobroczynnych – maja z reguły swe...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Émile Durkheim

  (1858 - 1917) To najwybitniejszy przedstawiciel socjologizmu, profesor w Bordeaux, gdzie w 1896 roku objął pierwszą na świecie katedrę socjologii, a od 1902 na Sorbonie; autor takich klasycznych dzieł jak: O podziale pracy społecznej, Zasady metody socjologicznej, Le suicide. Étude de sociologie, Elementarne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Owen Robert

  (1771-1858) Angielski ekonomista, filozof i polityk, socjalista utopijny, działacz społeczny. W 1800 objął kierownictwo przędzalni w New Lamark, gdzie wdrożył w życie unikalny wówczas program socjalny. Program polegał na budowie mieszkań dla robotników, podwyżce płac, skróceniu czasu pracy. W rezultacie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCY I CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ - Pestalozzi

  (urodz. 12 stycznia 1746 w Zurychu - zmarł 17 lutego 1827 w Brugii) - szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego. Urodził się w protestanckim domu mieszczańskim. Po ukończeniu szkoły łacińskiej, uczęszczał na kursy uniwersyteckie. Należał do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy różnicujące środowisko lokalne wsi i miasta

  Miasto

  Miasto jest wtórną formą przestrzennego bytowania człowieka . Stanowi specyficzne środowisko społeczne i wychowawcze .

  Cechy charakterystyczne dla społeczności miejskiej (wg J. Ziółkowskiego) :

  * uczestnictwo mieszkańców , a szczególnie młodzieży w wielkiej liczbie grup celowych ;

  * dominacja...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj różnicę między wspólnotą a stowarzyszeniem

  Wspólnota ma charakter zbiorowości pierwotnej ; jest takim typem zbiorowości społecznej , która powstaje w sposób „naturalny” , spontaniczny i w którym dominują więzi osobowe , stosunki pokrewieństwa , związki rodowe , więź sąsiedzka ;stowarzyszenie ma charakter zbiorowości wtórnej ; jest grupą celową...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przed jakimi zadaniami stoi współcześnie pedagogika społeczna

  * Zajmowanie się instytucjami, które osobom i zbiorowością w różnym wieku udzielają wymaganej opieki i pomocy.

  * Działanie, tworzenie, przebudowywanie środowiska jednostki- jak postępować , jak zmierzać do wytyczonego celu.

  * Organizowanie środowiska wychowawczego. Analiza warunków umożliwiających...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola pedagogiki społecznej w realizacji potrzeb ludzkich

  POTRZEBY LUDZKIE oznaczają brak czegoś, wprowadzający jednostkę w niepożądany stan, będący zwykle motywem do działania w kierunku odpowiedniej zmiany tego stanu, czyli zaspokojenia potrzeb.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt

Do góry