Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małoletni

  To osoba, która nie ukończyła lat 18 (stosownie do przepisów kodeksu cywilnego).  Przez zawarcie związku małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 1,2 kc).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Dziecko

  Według Konwencji o prawach dziecka, to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba  że zgodnie z prawem odnoszącym się dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność (art. 1). 

  Dziecko, wg ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, to każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (art. 2...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Powinowaty

  To krewny małżonka, tj. np. pasierb, teściowie, szwagier – powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa (regulują to art.: 19, 144, 56 kro).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Pokrewieństwo

  Pochodzenie od wspólnego przodka, np.: pokrewieństwo w linii prostej (dzieci, rodzice, dziadkowie), pokrewieństwo w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo). Pokrewieństwo określamy stopniem pokrewieństwa. Na krewnych I stopnia: rodzeństwo, dziadkowie rozciąga się obowiązek alimentacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małżeństwo

  Fundament rodziny, traktowane jest jako związek kobiety i mężczyzny zawarty zgodnie  z formalnymi regułami (art. 18 Konstytucji RP).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Rodzina

  -  Określana jest przez socjologów jako podstawowa komórka społeczna.

  -  W przepisach alimentacyjnych określa się obowiązki rodziny, rozciągając je na wszystkich krewnych w linii prostej, niektórych spośród spowinowaconych, byłych małżonków, rodzeństwo i inne osoby.

  -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

  Konwencja o prawach dziecka w preambule podkreśla szczególne prawa dziecka do pomocy  i opieki, tak jak wcześniej czyniła to  Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez ONZ w 1959 roku: „...dziecko wymaga szczególnej opieki  i troski, w tym ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. ...”.   

  W swej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny

  Rodzina jest podstawowym  środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. To naturalne  i pierwotne w stosunku do innych  środowisko pobytu i wychowania dziecka. Pisał o tym pięknie Jan Paweł II w Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej, podstawowym dokumencie dotyczącym rodziny:  Rodzice, ponieważ dali ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważne momenty w pedagogice społecznej w Polsce

  Ukazanie się w 1913 r. pracy zbiorowej "Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja" (Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, red. H. Radlińska). Przeznaczony był dla pracowników pracy społecznej. Treści:

  - praca społeczna jest równoznaczna z oświatą pozaszkolną. Jej podstawa są doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek pracy socjalnej z pedagogiką społeczną

  W tradycji polskiej pracy socjalnej jest ona bardzo silnie związana z pedagogiką społeczną. Polscy twórcy i propagatorzy tej dziedziny podkreślali bowiem z naciskiem wychowawczą funkcję, jaką spełnia praca socjalna. Jak pisał jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów społecznych A. Kamiński praca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 827

  praca w formacie txt

Do góry