Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Zawieszenie władzy rodzicielskiej

  W razie „przemijającej przeszkody” w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Zawieszenie będzie uchylone w wypadku, gdy przyczyna uniemożliwiająca wykonywanie władzy ustanie. Przyczynami będącymi podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu opiekuńczego, który  w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne zarządzenie,  w szczególności:

  •  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Charakter władzy rodzicielskiej

  Charakter władzy rodzicielskiej wyznacza wielostronny stosunek prawny  łączący rodziców  z dzieckiem, osobami trzecimi, instytucjami publicznymi.

  •  Relacja rodziców z dzieckiem to  stosunek rodzinnoprawny regulowany na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Granicą interwencji prawnej jest przekonanie, ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Prawny charakter relacji w rodzinie

  W debacie publicznej,  której ton nadają media, często zapominamy,  że relacje rodziców  z dzieckiem poza emocjonalnymi mają także charakter prawny. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci i mają dbać o ich rozwój. Rodzina nie jest omnipotentna i nie musimy czekać, by dopiero gdy dojdzie do nieszczęścia i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Obowiązek posłuszeństwa

  Jednym z elementów władzy rodzicielskiej jest zobowiązane dziecka do posłuszeństwa wobec rodziców poprzez podporządkowanie się ich woli. Rodzice w ramach prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej powinni w swych oddziaływaniach wychowawczych odwoływać się  do własnego przykładu, perswazji z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Reprezentacja ustawowa dziecka

  Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka (zabroniona przy czynnościach prawnych pomiędzy rodzicami, ograniczona przy wystąpieniu o alimenty – występuje dziecko, jeden z rodziców jest jego przedstawicielem).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Kierowanie dzieckiem

  Kierowanie dzieckiem to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, zmiany imienia i nazwiska, określenia miejsca pobytu, sposobu leczenia,  światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań, wyjazdów zagranicę, regulowanie oraz nadzorowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Wychowanie

  Wychowanie dziecka to kształtowanie jego osobowości, postaw emocjonalnych i systemu wartości. To także wyposażenie dziecka w umiejętności współżycia społecznego, wykształcenie poczucia obowiązków i odpowiedzialności i szeregu innych cech potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu osobniczym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Treść władzy rodzicielskiej

  Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. 

  Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci wyrażana w wielu dokumentach międzynarodowych7 nie  stoi w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt

Do góry