Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Akceptacja rzeczywistości po stracie lub w związku ze stratą

  Zadanie to często można utożsamiać z fazą szoku, ponieważ do człowieka jeszcze nie w pełni dociera, że odeszła osoba bliska. Najczęściej pojawiają się w na tym etapie pytania: „To nie możliwe”, „To na pewno pomyłka”, „Nie mogę w to uwierzyć”. W takiej sytuacji osoba cały czas odczuwa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żałoba - Radzenie sobie ze stratą

  Każdy człowiek musi sobie poradzić ze stratą bliskiej osoby. Jest to bardzo długi i obciążający psychicznie proces. Proces ten oczywiście jest przechodzony jednostkowo, jednakże literatura wyodrębnia cztery zadania przystosowania się do straty, które kończą się zamknięciem procesu żałoby. Każde...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żałoba

  Nie ważne ile czasu człowiek przygotowuje się do śmierci bliskiej osoby, ponieważ sam fakt odejścia z tego świata jest ogromnym ciosem emocjonalnym. Każdy musi sobie poradzić ze śmiercią ukochanej i drogiej osoby, i niosącymi się z tą stratą konsekwencjami praktycznymi oraz emocjonalnymi. Strata jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad umierającym

  Każdy człowiek mogąc wybrać miejsce swojej śmierci, woli umierać w domu, gdzie przeżył wiele radosnych i przykrych chwil, niż w instytucji pośród obcych. Niestety bardzo często, a teraz o wiele częściej zdarza się, iż pacjent wymaga opieki szpitalnej, profesjonalnego sprzętu medycznego lub innych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /3 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci - Akceptacja

  Jest już ostatnim etapem na drodze do śmierci, w którym następuje wyciszenie po wszystkich burzliwych przejściach. Pacjent rozumie że śmierć jest nieuchronna i godzi się z tym faktem. Autorka teorii mówi także o elemencie wyobcowania na tym etapie, gdzie pacjent toleruje jedynie obecność najbliższej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci - Depresja

  Występuje, gdy pacjent widzi, że jego usilne starania nie przynoszą żadnych rezultatów, a dzień śmierci zbliża się wielkimi krokami. W tym etapie następuje tak zwana emancypacja żałoby, w czasie której pacjent zaczyna oswajać się z myślą o nadchodzącej śmierci i stara się pożegnać ze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci - Negocjacje

  Są etapem, w którym pacjent targuje się o przedłużenie dni oczekiwania na śmierć. Targuje się z losem, z Bogiem, z lekarzami lub czymkolwiek innym, co pozwoli mu mieć nadzieję na wyzdrowienie, zniwelowanie choroby. Zdarza się też, że pacjent zmienia swoje postawy, zachowanie tak, alby uniknąć wyroku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci - Gniew

  Występuje, gdy pacjent przyjmie do swojej świadomości, że niebawem umrze, ale odczuwa w związku w tym poczucie niesprawiedliwości. Pojawiają się kolejne pytania i pretensje: „Dlaczego mnie to spotyka?!”, „Co ja takiego zrobiłem?!”, „Dlaczego akurat ja, a nie ktoś inny?!”. W takiej sytuacji pacjent...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci - Zaprzeczenie

  Jest początkowym etapem, gdzie pacjent dowiaduje się o szybko zbliżającej się, nieuchronnej śmierci. Osoba ta przeżywa silny szok i odmawia przyjęcia faktów, przy czy słyszy się takie głosy: „To nie dotyczy mnie!”, „Ta diagnoza jest błędna!”, „Musieliście się pomylić, przecież jestem zdrowy!”, itd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie do śmierci

  Elizabeth Küler-Ross w latach siedemdziesiątych XX wieku, przeprowadziła dogłębne badania na grupie 200 pacjentów chorych terminalnie, a podstawie których wyróżniła pięć etapów umierania, które różnią się treścią i intensywnością emocjonalną. Oczywiście autorka teorii podkreśla, że przeżywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry