Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Janseniści i Prowincjałki

  Pod koniec poprzedniego okresu Janseniści podjęli atak na swoich przeciwników, oskarżając ich o laksyzmw teologii moralnej. Znany już doktor A. Arnauld i doktor Sorbony Jacques Hallier (zm. 1683)zebrali te zarzuty w publikacji Teologia moralna jezuitów, co wykorzystał później autor Prowincjałek.Jezuici z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm i deizm

  Doświadczenie jako czynnik dominujący, lub nawet jedyny w poznaniu ludzkim, przyjmował empiryzm,znany już od czasów starożytności. W XVII i XVIII wieku rozpowszechnił się, zarówno jako empiryzmmetodologiczny, jak i genetyczny. Pierwszy uznawał poznanie za prawdziwe, jeżeli wychodzi z doświadczenia i na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montesguieu i Wolter

  We Francji (w pierwszej połowie XVIII wieku) nie było takiej wolności religijnej, jak w Anglii. Kościółkatolicki, ujęty w karby gallikanizmu, przygnieciony jak całe państwo absolutyzmem oświeconym, byłbardziej sformalizowany niż Kościół anglikański. Wolnomyśliciele francuscy, nawet gdy wyznawali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo (masoneria)

  Pragnienie postępu moralnego na drodze braterstwa i solidarności wszystkich ludzi tkwiło na pewno wgenezie wolnomularstwa (masonerii). Powstało ono w anglikanizmie, w którym nowe grupy wyznaniowe(kwakrzy, metodyści i in.) pragnęły przede wszystkim skuteczniejszego udoskonalenia człowieka,ale jest typowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypędzenie arian

  W ślubach lwowskich król wzywał pomocy Matki Bożej i miłosierdzia Jej Syna także przeciw nieprzyjaciołomŚwiętego Rzymskiego Kościoła. Wypędzenie arian nie było wynikiem tego ślubowania, lecz skutkiemnarastającej od dawna, a spotęgowanej w okresie najazdu szwedzkiego wrogości do nich, zarównoze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Nauki przyrodnicze, prawo natury

  Filozofia, uznawana przez ludzi Oświecenia za najwyższą wiedzę, sięgała do nauk przyrodniczych, którychobserwacje i wyniki badań wzmacniały u człowieka świadomość jego suwerenności. Nie wątpionow ich prawdziwość, gdyż opierały się na wystarczających założeniach metodycznych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrok śmierci w Toruniu

  Sprotestantyzowany Toruń z wrogością przyjął otwarcie w nim kolegium jezuickiego. Narastające napięciedoprowadziło w 1724 roku do gwałtownego wybuchu, którego bezpośrednią przyczyną był drobnyincydent. W kolegium kończono (16 VII) rok szkolny nabożeństwem dziękczynnym, z procesją teoforyczną,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE, NAUKA I RELIGIA

  W krajach protestanckich, Niderlandach Północnych i Anglii, rozwinęły się idee Oświecenia, za którychprekursorów uważa się: francuskiego filozofa, działającego w Rotterdamie, Pierre Bayle’a oraz angielskiegofilozofa, Anthony Collinsa.

  Oświecenie (XVIII wiek), nazywane we Francji wiekiem filozoficznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwini i katolicy w Niderlandach

  Niderlandy Północne (Holandia), przodujące w połowie XVII wieku ekonomicznie i kulturalnie, byłypolem walki dwóch kalwińskich kierunków: nastawionych dogmatycznie gomaristów i humanistyczniearministów. Osłabły wszakże stopniowo tendencje ortodoksyjne i niderlandzcy kalwini nawiązali kontaktyz innymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy: Bayle i Collins

  Pierwszy z nich, Pierre Bayle (1647-1796), syn hugenockiego pastora, a przez 17 miesięcy (1669) katoliki uczeń jezuickiego kolegium w Tuluzie, posiadał umysł bardzo krytyczny. Po opuszczeniu Francji, jakwielu hugenotów, znalazł azyl w Niderlandach. Był profesorem w Akademii protestanckiej w Sedanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt

Do góry