Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Historia i mauryni

  Dzieje Kościoła, zwłaszcza starożytności chrześcijańskiej, były poprzednio (w okresie polemik wyznaniowych)argumentem na ortodoksyjność wiary lub przeciw niej. Zainteresowanie historią pozostało, anawet pod wpływem Oświecenia się rozwinęło. Jej postęp łączył się z ogólnym rozwojem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptanci i apelacja do soboru

  Bulla, według zasad gallikanizmu, musiała przejść przez aprobatę biskupów i zostać wpisana do aktparlamentu. Zanim to uczyniono, wykorzystano rozróżnienie między guaestio iuris i guaestio facti. Niekwestionowano, że potępione zdania są w dziele Quesnela (guaestio facti), natomiast niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJE, ZAKONY, ŻYCIE RELIGIJNE

  Stabilizacja państw i wyznań po pokoju westfalskim zaznaczyła się w życiu Kościoła brakiem w Europienowych biskupstw, które wyjątkowo tworzono w Ameryce i krajach misyjnych. Wśród biskupów, podobnijak wśród papieży tego okresu, mało było takich, którzy zdobyli wielkie nazwiska. Jeżeli zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milczenie i jansenizm polityczny

  Filip Orleański zdecydował się na wydanie królewskiego rozkazu (1717), by obie strony zachowały milczenie.W Rzymie wszakże dekret inkwizycji potępił apelację, a Klemens XI ogłosił (1718, Pastoralisofficii) ekskomunikę na tych, którzy nie przyjmują bulli Unigenitus Dei Filius. Parlament paryski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupstwa i biskupi

  Zmian w sieci metropolitalnej i diecezjalnej potrzebował najbardziej Kościół w cesarstwie, w którympodczas reformacji upadły dwie prowincje kościelne: bremeńska i magdeburska oraz biskupstwa Verden iMinden. Nowe rozgraniczenie biskupstw przeprowadzono dopiero na początku XIX wieku, jedynie Fuldastała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblistyka i teologia

  Egzegeci, zwłaszcza z kręgu Port-Royal, nie przestali zajmować się przedstawianiem duchowego i moralnegosensu Biblii, jak to czynił Bossuet. W kołach jansenistycznych wypracowano system figuryzmu,którego przedstawicielem stał się oratorianin Jacques Joseph Duguet (zm. 1733), słynny licznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapituły i kapitulacje wyborcze

  Do zasadniczych uprawnień kapituł katedralnych od średniowiecza na leżał wybór (elekcja) biskupów.Ograniczono je z czasem przez konkordaty i papieskie przywileje, dzięki którym monarcha zyskał prawdo wyznaczania (nominacji) biskupa. Zawsze jednak obowiązywał zasada zatwierdzania go (konfirmacji)przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka i teologia moralna

  Zagadnień moralnych, a nie tylko dogmatycznych dotyczył spór jansenistyczny. Wprawdzie schematyczniełączono jansenistów z rygoryzmem moralnym, a ich przeciwników, zwłaszcza jezuitów, z laksyzmem,ale oba kierunki istniały i miały różnych zwolenników. Jezuitę, sławnego z wymowy filozofa i moralistę, Louisa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seminaria i duchowieństwo

  Zakładanie seminariów duchownych diecezjalnych, nakazane przez sobór trydencki, było kontynuowanew omawianym okresie. We Francji istniały zgromadzenia zakonne (misjonarze, eudyści, oratorianie),które zajmowały się także w innych krajach prowadzeniem seminarów. Po 1650 roku diecezje francuskiemniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANSENIZM I TEOLOGIA

  Francja miała w XVII wieku hegemonię polityczną i kulturalną, zajmowała też pierwsze miejsce w teologui życiu kościelnym. Jej Kościół był jednak już przy końcu poprzedniego okresu rozbity wewnętrznieprzez spór jansenistowski. Trwał on przez dalsze pokolenia, będąc nie tylko ruchem religijnym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt

Do góry