Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Objawy schizofrenii - Objawy negatywne

    Termin ten odnosi się do symptomów, które pociągają za sobą ograniczenie normalnych zachowań. Jednym z najczęstszych tego rodzaju symptomów jest „stępienie” lub „spłycenie” stanów afektywnych (tj. emocji). Twarz pacjenta staje się nieruchoma i nie można dostrzec na niej żadnych oznak emocji. Jego głos...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /799

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objawy schizofrenii - Zachowanie znacznie zdezorganizowane lub katatoniczne

    Stopień dezorganizacji zachowania osób cierpiących na schizofrenie może się mieścić od dziwacznej nieporadności i podekscytowania do skrajnego rozdrażnienia i pobudzenia.  

    Zachowanie katatoniczne jest z pewnością najbardziej dziwacznym ze wszystkich behawioralnych objawów. Charakteryzuje się ono...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /586

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objawy schizofrenii - Zaburzenia mowy

    Ze wszystkich innych objawów schizofrenii zaburzenia mowy są najbardziej widoczne. W celu określenia różnych różnych rodzajów dezorganizacji mowy klinicyści posługują się odpowiednimi terminami.

    Wykolejenie – oznacza aspekt zaburzenia polegający na przeskakiwaniu z jednego tematu na inny zupełnie z nim...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 062

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objawy schizofrenii - Halucynacje

    Stanowią percepcyjne oznaki psychozy. Obejmują blednę spostrzeżenia zmysłowe mających charakter realnych doznań, nawet wobec braku bodźców zewnętrznych, które zwykle wywołują takie wrażenia. W schizofrenii maja zazwyczaj wymiar słuchowy. Pacjent słyszy głos komentujący na bieżąco jego poczynania...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /808

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Objawy schizofrenii - Uronienia

    Stanowią fałszywe przekonania, które opierają się wszelkiej argumentacji i utrzymują się mimo dowodów w normalnych przypadkach wystarczających do ich obalenia. Jednostka, twierdząca ze zaczerpnęła ze zdroju młodości i dzięki temu stała się nieśmiertelna, cierpi na urojenia. Z kolei osoba twierdząca...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /2 554

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Symptomy schizofrenii

    By rozpoznać schizofrenie objawy muszą się otrzymywać przynajmniej 6 miesięcy i musi nastąpić znaczne pogorszenie w zakresie funkcjonowania w pracy, w relacjach społecznych i samodzielności.

    2 kryteria diagnostyczne schizofrenii

    I - musi nastąpić rażące upośledzenie odbioru...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /650

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZBURZENIA NASTROJU - Triada poznawcza (depresyjna)

    Składają się na nią negatywne myśli na temat własnego „ja”, bieżących doświadczeń i przyszłości. Pierwsze obejmują założenie cierpiącego na depresje, że jest on człowiekiem ułomnym, bezwartościowym i nieodpowiednim. Jego niska samoocena wynika z tego, że waza się za osobę kaleką. Jeśli...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /508

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZBURZENIA NASTROJU - Zaburzenia depresyjne

    Zaburzenie psychiczne z grupy chorób afektywnych charakteryzujące się objawami, które można następująco pogrupować:

    objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 126

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZBURZENIA NASTROJU - Zaburzenia nastroju (afektywne)

    Grupa zaburzeń endogennych w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Zaburzenia te przejawiają się występowaniem zespołów depresyjnych i hipomaniakalnych.

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /205

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZABURZENIA LĘKOWE - Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne

    Uporczywe nawracające myśli oraz przymus wykonania jakiś czynności to podstawowe objawy nerwicy natręctw. Objawy te pojawiają się w natężeniu patologicznym. Najczęstszą jest obsesyjna obawa i konieczność mycia rąk.

    Osoby ogarnięte tym rodzajem natręctw myją ręce kilkanaście, kilkadziesiąt, a...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /1 041

    praca w formacie txt

Do góry