Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ MOWY

  Na mowę oddziałują: poziom umysłowy dziecka, sytuacja w rodzinie, kultura językowa środowiska. Neologizmy- nowe słowa, jakie dzieci tworzą analogicznie do znanych wcześniej słow. Szczególnie w okresie 3-5 roku życia. Następnie stopniowo zanikają. Przykłady (S. Szuman): „budowacz” (inżynier)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

  Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

  Piaget (1928)

  –Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MYŚLENIE

  Stadia rozwoju inteligencji według Piageta (zależne od rozwoju biologicznego dziecka, bez możliwości przyspieszenia)

  1. Stadium sensoryczno-motoryczne – od urodzenia do końca 2-go roku życia

  2. Stadium przedoperacyjne - 2 rok – 6 rok życia.

  Spostrzeżenia dominują nad możliwościami intelektualnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - UWAGA

  W okresie przedszkolnym uwaga nie jest ani zbyt trwała ani podzielna

  Dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, koncentruje się na atrakcyjnych dla niego bodźcach. Uwaga mimowolna.

  Najstarsze dzieci z przedszkola potrafią dłużej słuchać wychowawczyni. Zaczątki uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

  Pamięć mimowolna – okres 3-6

  Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

  Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

  Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

  Rozwija się pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PERCEPCJA SŁUCHU

  Słuch muzyczny- zdolność rozpoznawania melodii.

  I Faza: dominują improwizacje wokalne

  Dzieci tupią, tańczą i podskakują.

  Lubią słuchać muzyki, potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

  II Faza: utrzymywanie tonacji i rytmu (Kaminska 1995)

  Słuch fonematyczny- umiejętność odróżniania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - SPOSTRZEŻENIA

  Kolory: W wieku 3 lat rozróżnianie podstawowych kolorów. W wieku 5 lat dokładniejsze rozróżnianie odcieni tych kolorów.

  Wczesna i średnia faza: dziecko wyróżnia z przedmiotu cechy silne

  (charakterystyczne): mocna barwa, niezwykły kształt.

  Jest spostrzegawcze w szczegółach, bo te wywołują przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT

  Okres średniego dzieciństwa zwany jest potocznie wiekiem przedszkolnym i trwa on od 4 do 6 roku życia. Dziecko w tym czasie charakteryzuje poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego umożliwiający mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących je obiektów.

  Przedział wiekowy wg...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój obrazu własnej osoby

  U dzieci wieku od 2 do 3 lat następuje rozwój odrębności psychicznej i poczucie własnego „Ja” czyli światowość siebie jako osoby. Dzieci zaczynają używać zaimka „ja w tzw. „Pędzie posiadania” – przywłaszczenia sobie przedmiotów i obrony własnych rzeczy przed rówieśnikami oraz w „dziecięcym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ROZWOJOWE WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE - Wiek poniemowlęcy: Rozwój emocjonalny i społeczny

  W 2 roku życia dziecko pragnie przebywać z dorosłymi, szczególnie z osobami znanymi, które wzbudzają w nim pozytywne przeżycia. Chętnie uczestniczy w codziennych zajęciach: próbuje naśladować niektóre czynności dorosłych. Porozumiewając się z dorosłymi dziecko wprost wyraża swoje pragnienia i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gerard Dodano /13.09.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry