Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PÓŹNE DZIECIŃSTWO 6 – 9 ROK ŻYCIA. WIEK SZKOLNY, DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

  Młodszy wiek szkolny, jest nazywany także późnym dzieciństwem. Od dojrzałości szkolnej dziecka zależeć będzie jakość jego szkolnego startu, a więc, czy rozpoczęcie nauki będzie dla niego tylko przejściową sytuacją trudną czy też stanie się zdarzeniem kryzysowym, wywierającym głębszy wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ SPOŁECZNY

  Socjalizacja – opanowanie własnej roli społecznej, przystosowanie do jej standardów i wartości Dobra szkoła uczenia się są zabawy – dziecko dzięki niej rozumie role społeczne dorosłych Pod koniec wieku przedszkolnego dzieci zdolne są do zabaw zespołowych (ustalanie wspólnego celu i planu działania)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MORALNOŚĆ DZIECKA

  Moralność rozpoczyna się od poznania i odróżniania dobra od zła, doświadczania poczucia winy i wstydu. Rozwój moralny jest ściśle związany z rozwojem poznawczym, uczuciowym i społecznym .Według L. Kohlberg istnieje przed konwencjonalny poziom w rozwoju moralności, tzn. traktowanie zachowania zgodnego z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - STRACH

  Powstaje poprzez: przykre i bolesne doświadczenie (lekarz, burza), przez naśladownictwo.

  3 letnie dziecko: przestraszone, ucieka na ogół do mamy 3,5 roku: lęki wizualne, strach przed starszymi ludźmi, maskami, ciemnościami, zwierzętami, włamywaczami, policjantami.

  4 latki:strach przed odgłosami (świsty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ EMOCJONALNY

  Ekspresja własnych emocji (Dunn, Braun, 1991) – między 2 a 6 r. poprawna ocena przyczyn reakcji emocjonalnych .Wczesny wiek – dostrzeganie głównie emocji zewnętrznych. Późniejszy wiek – dostrzeganie głównie emocji wewnętrznych Umiejętności zaradcze pozwalają na manipulacje (Lazarus 1991), Np. kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA DZIECKA

  Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne.

  Malowanie, rysowanie, lepienie z gliny, plasteliny, modeliny.

  Bazgroty- początkowo wynik pozostawiania śladów ołówka na papierze, później rysowanie prostych kształtów geometrycznych. Dziecko rozwija w tym okresie zdolność manualną. Gryzmolenie trwa do końca I fazy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TEORIE ZABAWY PIAGET

  Zabawa wskazuje na rozwój inteligencji.

  Zabawa sensoryczno-motoryczna (0-2)

  Kontrola i ćwiczenia ruchów. Badanie przedmiotów wzrokiem i dotykiem

  Zabawa symboliczna (2-7)

  Poziom przedoperacyjny

  Jeden przedmiot może symbolizować drugi.

  Zabawa w role (od 7r. życia.)

  Wymyślanie reguł i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - DZIECIĘCE AKTYWNOŚCI UMYSŁU

  Dziecięca aktywność umysłu – pojawia się miedzy 4 a 5 r .życia. Jest to koncepcja, bądź teoria, która pozwala dzieciom przewidywać i wyjaśniać zachowania innych osób, pragnienia, emocje, przekonania.

  3 r. życia. Rzeczy i zdarzenia sa bezpośrednio odzwierciedlane przez umysł ( Flavel

  1988, Perner...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ZABAWY KONSTRUKCYJNE (M. Przetacznikowa)

  Początek tych zabaw już w 2 roku życia

  Wykorzystanie różnorodnego materiału konstrukcyjnego. Wzbogacenie treści i formy zabaw.

  Usprawnienie techniki konstrukcji. Technika jest coraz bardziej świadoma, planowana.

  Materiałem zabaw są najczęściej klocki.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TEORIA PIAGETA O FUNKCJACH MOWY

  Mowa:

  1. Impresywna ( oddziałująca na otoczenie)

  2. Ekspresywna (skupiona na podmiocie)

  Mowa egocentryczna- wypowiedzi dziecka, które nie są przeznaczone dla odbiorcy.

  Nawet, jeśli dziecko mówi w obecności innych osób to kieruje słowa do samego siebie.

  Podział monologów (Piaget) a. Właściwy, b...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt

Do góry