Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej (Halbwachsa i Gurvitcha)

  Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne. 

  Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej, różnią się pamięcią zbiorową – żywa historia (odmienne poglądy na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany społeczne wg. M. Webera

  Stany społeczne oparte są na uprzywilejowaniu i umonopolizowaniu dostępu do działań politycznych orientujących życie społeczne oraz uprzywilejowaniu w pozaekonomicznych sferach życia społ.

  Sytuacja stanowa charakteryzowała się tym, że ludzie należący do pewnego stanu korzystali ze stałego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /4 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera

  Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas:

  1. klasy ekonomiczne  

  - klasy posiadania – pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku

  * pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy),

  * pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy teorii klas marksizmu

  Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość 

  Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji

  Tę teorię reprezentują Parsons, Moare, Devis. Została ona opisana w pracy Wesołowskiego.

  We wszystkich społeczeństwach istnieje hierarchiczne zróżnicowanie społeczeństwa wyodrębniające te pozycje społeczne, które są najważniejsze i te, które wymagały największego przystosowania (długotrwałość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

  2. Nierówność społ. była postrzegana jako struktura wertykalna (nie dawało się opisać nierówności społ., których nie dało się ułożyć na jednej skali rangowej)

  3. Oparcie rozumienia nierówności społ. na różnicach wynikających z porządku pracy

  Społ. przem. – pracujące  

  ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg. S. Ossowskiego

  Na podstawie: Stanisław Ossowski „Struktura klasowa w społecznej świadomości”. 

  Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym.

  Cechy klas społ.:

  - przynależność jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

  -  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

  - im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

  - inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

  - dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne, warstwy i stany

  Stan społeczny – przynależność do kategorii wyznaczana jest na podstawie przekonania o determinacji, pozycji społ. każdej jednostki, która jest określona z góry przez jej pochodzenie. Przynależność do tych kategorii jest sformalizowana prawnie, związana z pochodzeniem, ale także z możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja społeczna

  Stratyfikacja społ. jest to podział społ. na takie kategorie, do których przynależenie daje pozycję społeczną wyżej lub niżej cenioną, korzystniejszą lub mniej korzystną, dającą podstawy do uzależnienia od siebie ludzi innych kategorii takiego podziału, względnie związaną z uzależnieniem.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry