Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)

  System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. 

  Pokrewieństwo rzeczywiste – nazywane także pokrewieństwem genetycznym.

  Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezorganizacja życia rodziny

  Konflikt jest starciem wywołanym rozbieżnościami postaw, celów i sposobów działania wobec konkretnego przedmiotu czy sytuacji.

  Konflikty trwałe i nie rozładowane przekształcają się w napięcie, czyli trwały stan konfliktu utajonego, ulegającego regresji. Napięcia powstają na tle psychicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje społeczne rodziny

  Wg Tyszki:

  1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo- konsumpcyjny, gospodarczy)

  2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych)

  3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa)

  4. Seksualno-rodzinna (społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina a małżeństwo

  Cykle życia małżeńsko-rodzinnego:

  - narzeczeństwo (związek przedmałżeński)

  - małżeństwo bezdzietne

  - małżeństwo z dziećmi

  - rodzina z dziećmi dorastającymi

  - małżeństwo odłączone od dzieci 

  Małżeństwo łączy więź:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

  Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą:

  - historycznie najstarsza forma życia społecznego

  - najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek

  - jest podstawą istnienia społeczeństwa 

  Rodzina jako grupa społ. – jest to opis jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji

  A. de Toqueville „Demokracja amerykańska”XIX/XX w. – marksiści 

  Alternatywy demokracji (XXw.):

  1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: „Osobowość autorytarna”). Dominujący typ osobowości w danym społ. – ksenofobiczna, nietolerancyjna, antypluralistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako przedmiot socjologii

  Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się władza.

  Państwo jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

  Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

  Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i postęp społeczny

  Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się rozwojem społ. w danym kierunku.  

  Pojęcie rozwoju społecznego

  Według Znanieckiego rozwój społeczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza a wpływ społeczny

  Władza – zdolność do wywoływania efektów w postaci takich zachowań podejmowanych przez jednostkę, jakich nie podjęłaby ona bez istnienia stosunków władzy. Jest to związek między dwiema osobami lub grupami. Istnieje:

  - władza społeczna – nie wyposażona w zagrożenie, używa przemocy i przymusu (ojciec...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /5 119

  praca w formacie txt

Do góry