Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Miary ubóstwa w świecie

  PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

  Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki rozwoju ekonomicznego

  PKB (GNP – Gross National Product) to bieżąca wartość rynkowa sumy dóbr i usług finalnych wytwarzanych przez gospodarkę danego państwa w okresie 1 roku

  Wysokość rocznego dochodu w dolarach na 1 mieszkańca albo wykształcenie, zdrowotność itp.

  HDI (Human Development Index) – próba...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

  Pojęcie formacji społeczno- ekonomicznej wydaje się być centralnym pojęciem materializmu historycznego.

  Ma związek ze strukturami długiego trwania i powstało na bazie założenia, że „bazą” każdego społeczeństwa jest określony sposób produkcji, który determinuje stosunki społeczne tworzące się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

  Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

  Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

  - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

  - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny wg. Parsonsa

  Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

  podsystem organizmu

  podsystem osobowości

  podsystem kultury

  podsystem społeczny

  W...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy globalizacji społecznej

  Społeczeństwo globalne – możliwości jego powstania upatruje się w coraz szybciej i prężniej rozwijającej się telekomunikacji, tworzeniu się ponad państwowych wspólnot ekonomiczno-politycznych, w kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności społecznej za losy całej ludzkości; jego członkami są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

  System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna

  Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji

  Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie makrostruktury społecznej

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy społeczne

  W języku potocznym przez proces rozumie się zazwyczaj jakieś połączone ze sobą szeregi zjawisk wywołujące określone skutki. 

  Procesy społeczne wg L. von Wiese`a:

  - procesy łączące ludzi (asocjatywne)

  * zbliżenie

  * przystosowanie

  * zrównanie

  * zjednoczenie

  - procesy dzielące ludzi (na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry