Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Janseniści i synod utrechcki

  Jansenizm we Francji, złamany jako siła polityczna, trwał przy końcu XVIII wieku jako ruch purytańskii antyjezuicki. Nadal (do 1795) wychodził w Paryżu jego organ, niby konspiracyjny, a powszechnie znany,Nouvelles Ecclesiastiques, rozpowszechniany przez francuskich emigrantów w Niderlandach, gdzieidee...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej

  Wystawność pobożności zaznaczała się rozwojem nabożeństw, propagowanych przez wielkich teologówi pisarzy w XVII wieku.

  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, znane od dawna, doznało teraz rozkwitu. Jego szerzyciel, kapłanJan Eudes (zm. 1680, święty) starał się wprowadzić (około 1670) ten kult do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka z jezuitami

  Walka ta stała się zaciekłą, gdy do ataku pisarzy i teologów dołączyli się politycy. Zakon TowarzystwaJezusowego liczył wówczas ponad 24 tysiące ojców i braci, miał około 700 kolegiów i prowadził 270misji, zajmując się nadto działalnością naukową, piśmienniczą i duszpasterską. W polemikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Pobożność, bractwa i pielgrzymki

  Liturgia pociągała lud mniej treścią obrzędów, a więcej zewnętrzni oprawą: wielością szat liturgicznych,barokowym wystrojem kościołów i muzyką. Modlitwa liturgiczna w tym się gubiła, a kazania nie przybliżałyuczestnictwa w liturgii mszy. Komunię uznawano za osobistą pobożność, a nie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brewe kasacyjne i restytucja

  Nowy papież, Klemens XIV, wybrany z przekonaniem, że zniesie zakon jezuitów, ociągał się cztery lata.Francuski poseł, kardynał Francois-Joachim de Bernis, z upoważnienia wszystkich dworów burbońskichżądał tego już wkrótce (22.07.1769) po konklawe. Klemens XIV po kilku miesiącach wyraził zgodę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność sarmacka

  Sarmatyzm jako polski prąd kulturalny rozwijał się od XVI wieku, lecz w XVIII wieku ujawnił wypaczenia,do których zalicza się megalomanię narodowo-stanową, ksenofobię, poczucie nieograniczonej wolnościosobistej szlachty, a także nietolerancję i dewocję. Dwa ostatnie zjawiska traktują niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak na jezuitów

  Zakon św. Ignacego pracował nadal owocnie na wielu płaszczyznach życia kościelnego, zwłaszcza nauczaniai misji. Wzrastała jednak wrogo do niego, która w Portugalii i Hiszpanii zrodziła pierwsi cierpkiowoc: zniesienie redukcji paragwajskich i wypędzenie jezuitów najpierw z tego pierwszego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystawność sztuki

  Sarmatyzmowi w Polsce przypisuje się stosowanie form własnych w sztuce, przy zachowaniu i kultywowaniutradycji artystycznych. W wyniku tego utrzymano nie występujący już w innych krajach typ nagrobkalezącego i rozpowszechniono portret trumienny. W malarstwie zachowano dawny schemat portretu,a w obrazach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /9 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Szkoły i nauczyciele

  Tradycja dobrego nauczania i wychowania, zapoczątkowana we Francji przez milieu dèvot na początkuXVII wieku, była kontynuowana przez całe stulecie, zwłaszcza w kolegiach. Jezuickie cieszyły się nadalniesłabnącym powodzeniem. Kolegium w Clermont, nazwane (16fl2) Kolegium Ludwika Wielkiego,liczyło 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów z swychkrajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogie idee isystemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 370

  praca w formacie txt

Do góry