Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klasy społeczne w sobie i klasy społeczne dla siebie

  Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie podobnego położenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne, a własność siły roboczej

  Stosunki własnościowe to korzystanie z obiektów własności w sposób społecznie zapośredniczony, który przejawia się w funkcjach tych obiektów, jako towaru lub pieniędzy. Własność to możliwość czerpania korzyści z obiektu własności.

  Posiadanie to fizyczny kontakt z obiektem własności – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości struktury społecznej w III Świecie

  Peryferie świata (część Europy, Trzeci Świat) uczestniczą w procesie rozwoju, ale jest to rozwój zależny. Struktura tych społeczeństw wyraża relacje asymetryczności z inną strukturą, która jest panująca w stosunku do niej.

  Uzależnienie struktur wyraża się wymianą nieekwiwalentową. W sferze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

  Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość

  Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Kasty

  Kasta to zamknięta grupa społeczna do której przynależność jest uwarunkowana urodzeniem (status przypisany), charakteryzuje się:

  endogamicznymi związkami małżeńskimi, odrębną kulturą, odrębnym stylem życia, określonym statusem w społeczeństwie, dziedziczeniem pozycji i zajęć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy

  Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane, czyli dzielone na zbiory albo grupy ludzi, którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować:

  KLASA – do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społecznego. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki ewolucyjne wg. Parsonsa

  Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm

  zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

  spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

  zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  stosunkowo małe

  byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  podział ról społecznych ze względu na płeć

  wysoka pozycja ludzi starych

  kultura...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

  Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

  - koordynacji lub jej braku

  - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

  a) ład przedstawień zbiorowych

  - zachowania ludzi wyznaczane są przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt

Do góry