Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

    Położenie klasowe jest wyznaczane przez stosunki apriopriacji i stosunki własności – posiadanie i brak posiadania.

    Weber wyróżnia 2 rodzaje klas:

    a) klasy ekonomiczne

    - klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 037

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha

    Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne..

    Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej

    Halbwasch – klasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia zbiorowego tzw...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 813

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa

    Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy zastosowaniu analizy funkcjonalnej.

    - ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami

    - nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów:

    a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i specjalizacją...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 258

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

    teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

    od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

    klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

    źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 689

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań

    Klasy wyższe:

    niska reprodukcja, ale wyższa szansa przeżycia (mniejsza umieralność)

    średni wskaźnik destabilizacji życia społecznego

    większy zakres kontaktów organizacyjnych i towarzyskich

    inicjatorzy nowych zachowań społecznych, twórcy wzorów

    wyższy stopień ufności do...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /628

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera

    Przedmiotem badań Lyndów było zróżnicowanie agregatów społecznych.

    I faza badań (1924 – 25) w mieście Muncie w stanie Indiana. Początkowo dotyczyły problemu religijności w kontekście całokształtu życia społeczności lokalnej, końcowy etap dotyczył już wpływu industrializacji na życie...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 117

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

    Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

    przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

    Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 287

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

    Klasa średnia obejmuje ludzi zajmujących średnie pozycje na szczeblach hierarchii społecznej tj. między klasą wyższą i niższą. W tym rozumieniu występuje we wszystkich społeczeństwach, w których istnieje stratyfikacja.

    Współczesna socjologia pojęcie klasy średniej zawęża do kategorii, która...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 805

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasy profesjonalno – menedżerskie

    Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje.

    Teorią...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 549

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

    Antoni Gidders

    Aby zrozumieć czym jest klasa społeczna, należy uwzględnić koncepcję Webera (usytuowanie członków klas ma miejsce na 3 rynkach: pracy, kredytu, towaru)

    Pozycja tych samych jednostek na 3 różnych rynkach:

    przedsiębiorcy, kapitaliści, robotnicy

    dłużnicy...

    Ocena / Przedmiot / Socjologia

    Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 163

    praca w formacie txt

Do góry