Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

  Na gruncie socjologii organizacji można wyróżnić dwa rodzaje definiowania organizacji;

  1. zidentyfikowaniu cech zbiorowości ludzi, która jest organizacją; organizacje są typem zbiorowości ludzi mającym charakter zrzeszenia, a nie wspólnoty.

  2. na wyliczeniu społecznych mechanizmów i środków, przy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /3 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest społeczeństwo organizacyjne. Przyczyny i skutki wzrastającego stopnia zorganizowania we współczesnych społeczeństwach

  Społeczeństwa przemysłowe już na początku naszego wieku nazwano "społeczeństwami organizacyjnymi", a ukształtowany przez wielkie organizacje typ osobowości - "człowiekiem organizacji".

  Wyróżnić można trzy etapy rozwoju struktur organizacji:

  1) Społeczeństwa pierwotne.

  Cechuje je brak podziału...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /4 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji

  Przedmiotem badań socjologii pracy są wszystkie te zjawiska, które bądź to wpływają na przebieg czynności pracy, bądź też są skutkami wykonywania pracy przez ludzi. Przykładowo są to m.in. następujące zagadnienia:

  społeczne skutki rozwoju techniki, społeczne skutki organizacji pracy, społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje badań socjologicznych

  Badania socjologiczne spełniają dwie funkcje :

  poznawczą, polegającą na opisie, wyjaśnianiu rzeczywistości i budowaniu jej teorii ,

  pragmatyczną, służącą do przewidywania i przekształcania rzeczywistości społecznej. Pragmatyczna funkcja socjologii realizuje się na dwa sposoby :

  – funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wyjaśnianie zachowań ludzkich jest tym samym co rozumienie ich?

  Pojęcie rozumienia należy odróżnić od wyjaśniania (eksplanacji).

  Wyjaśnić jakieś zjawisko to znaczy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ono zachodzi.

  Zrozumieć jakiegoś człowieka, znaczy wczuć się w jego stan psychiczny. Rozumienie jest więc pogłębionym opisem „wewnętrznym”, a wyjaśnianie –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

  Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

  Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi

  W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną.

  Obserwacja zewnętrzna wg S.Nowaka polega na rejestracji fizycznych lub biologicznych aspektów ludzkich zachowań np. przestrzenne przemieszczanie ludności, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza, panowanie, wpływ

  Władza wg. Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożenie przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja rodzaju społecznego (Gender)

  Istotą tej koncepcji jest płeć, do której przynależność jest kwestią konwencji społecznej, a nie płci biologicznej. Ważne są układy ról przypisane kobietom i mężczyznom i relacje między płciami. Może pojawiać się nierówność praw, a nawet dyskryminacja. W społeczeństwach przedkapitalistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 798

  praca w formacie txt

Do góry