Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pozytywne skutki tayloryzmu

  Podniesienie poziomu wydajności pracy

  ułatwiło robotnikom o małych kwalifikacjach znaleźć pracę

  możliwość szybkiego przekwalifikowania się i zmiany miejsca pracy

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”

  rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników- (małe kwalifikacje robot.),

  zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż,

  oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza teorii „naukowego zarządzania”

  Twórcą był inżynier Fryderik Winslow Taylor (1856-1915) –„ Naukowe Zarządzanie”.

  Na przełomie XIX i XX wieku ujawniły się problemy : nieracjonalne metody pracy, nieracjonalny system wynagradzania, przypadkowy dobór ludzi do pracy.

  Tayloryzm oraz inne teorie zaliczane do teorii zarządzania dążyły do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i aspekty efektywności organizacji

  Pojęcie efektywności organizacji :

  społeczna ekonomiczność pracy- stosunek osiągniętych celów do kosztów społecznych,

  społeczna skuteczność pracy – stosunek między osiągnietymi, a zamierzonymi społecznymi celami pracy

  Miarą efektywności organizacji jest stopień realizacji zadań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele a funkcje organizacji. Klasyfikacja celów i funkcji organizacji. Pojęcie misji organizacji

  Cele organizacji należy odróżnić od funkcji organizacji.

  Cele organizacji są kategorią subiektywną. Są one ustanowione przez ludzi, odzwierciedlają ich zamiary i wyobrażenia.

  Funkcja organizacji jest kategorią obiektywną i można je poznać tylko w relacji do potrzeb otoczenia. Jest to skutek jaki ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji

  Autonomizacja lub heterogonia celów organizacyjnych jest to rozbieżność między celami statutowymi, a faktycznie realizowanymi. Do najważniejszych można zaliczyć ;

  realizację celów ubocznych – państwo mimo produkcji określonego wyrobu, musi utrzymać wysokie zatrudnienie zgodnie z potrzebą w danym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja społeczna a efektywność organizacji

  Integracja społeczna organizacji jest więc przez jej kierownictwo i załogę oceniana pozytywnie, jako dobry, korzystny stan organizacji. Jednak we wszystkim, co ludzie oceniają jako dobro, tkwi zło.

  Nadmierna integracja też może okazać się zjawiskiem niepożądanym. Skrajna, absolutna integracja, nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy integracji wg. Landeckera

  Innego podziału typów integracji społecznej dokonał na podstawie analizy teoretycznej tego pojęcia W.S.Landecker

  Wyróżnia cztery typy integracji społecznej:

  1) Integracja kulturowa. Polega ona na zgodności zachowań jednostek z wzorami kulturowymi. W każdym zakładzie pracownicy pochodzą z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie integracji. Formy integracji organizacji wg. Kurnala

  Integracja oznacza:

  1) scalanie wielu elementów w jedną całość, ale nie jest to jednak zwykłe sumowanie.

  2) wewnętrzną spójność

  3)zgodność albo harmonijność

  4) zwartość; elementy zintegrowane są silnie powiązane ze sobą jakąś więzią,

  Na pojęcie integracji składa się więc obok...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje istnienia struktur nieformalnych dla uczestników organizacji

  Pozytywne : tak jak małe zespoły zadaniowe, które mogą wzajemnie mobilizować się w wykonywaniu efektywnie pracy, bliskość i więź między uczestnikami, działanie grupy może iść również w kierunku obrony własnych interesów, koleżeńskość, powiązanie przez wspólne zamiłowania i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt

Do góry