Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasady biurokracji według teorii M. Webera

  Na model idealnej biurokracji składają się m.in. następujące zasady:

  a. Rozczłonkowanie celów organizacji na elementarne operacje.

  Zadania, które są zbyt trudne dla pojedynczego człowieka, trzeba rozłożyć na elementarne operacje.

  b. Standaryzacja metod zarządzania : działalność organizacji jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza teorii biurokracji M. Webera

  Powstanie wielkich organizacji gospodarczych u progu XX wieku stworzyło potrzebę zastosowania nowego modelu sprawowania władzy w organizacji. W okresie poprzedzającym rozwój społeczeństw przemysłowych znane były dwa wzorce sprawowania władzy w organizacji:

  a) władza właściciela przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij hasła: “organizacja bez ludzi” i “ludzie bez organizacji”

  Organizacja organiczna to ludzie bez organizacji.

  Charakteryzuje się słabo zaznaczoną hierarchią władzy, dużą samodzielnością uczestników organizacji oraz elastycznością i zmiennością struktury organizacyjnej dostosowaną do często zmieniających się zadań.

  Model biurokracji : organizacje są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena efektywności mechanicznego i sieciowego modelu organizacji

  Model mechaniczny : w systemie organizacyjnym praca członków instytucji przypominać ma sprawnie funkcjonujący mechanizm, w którym poszczególne elementy pełniąc wyspecjalizowane, wyraźnie sprecyzowane funkcje, niezawodnie się zazębiają przynosząc w wyniku tego współdziałania oczekiwany, z góry...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice w podejściu do planowania w modelu mechanicznym i sieciowym (organicznym)

  Model mechaniczny :warunkiem sprawnego funkcjonowania instytucji mechanistycznej jest bezwzględne podporządkowanie się wszystkich jej członków precyzyjnie określonym wzorcom zachowań i zapewnienie w ten sposób jednolitości i stabilności całemu systemowi. Wydaje się bezpardonową walkę zachowaniom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczny i organiczny (sieciowy) model organizacji. Podać przykłady organizacji odpowiadających wyróżnionym modelom

  Model mechaniczny - właściwy jest dla organizacji nastawionej na ekspansję i podporządkowanie otoczenia. Siła modelu tkwi w stabilności i jednolitości funkcjonowania. Jest on stosowany w stabilnych warunkach otoczenia lub wówczas, gdy organizacja nie musi liczyć się z wymaganiami otoczenia np. gdy jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Herzberga

  Na podstawie licznych badań empirycznych F.Herzberg sformułował tezę, że o zadowoleniu pracownika decydują inne czynniki niż o niezadowoleniu.

  Czynniki decydujące o zadowoleniu lub jego braku F.Herzberg nazwał motywatorami. Motywatory są zawarte w rodzaju pracy i są one następujące:

  - możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria pomiaru treści pracy według J.Hackmana i Oldhama

  J.Hackman wyróżnił pięć wymiarów treści wykonywanych zadań: 

  1) Zróżnicowanie umiejętności

  2) Samoistność zadania : pełnienie całej funkcji od początku do końca, umożliwiające wykazanie się konkretnym wynikiem. 

  3) Znaczenie zadania - zajmowanie się funkcją, która jest ważna dla dobrobytu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie treści pracy

  Treść pracy jest określona możliwościami twórczymi zawartymi w pracy. Specjalizacja pracy ogranicza te możliwości, powodując zubożenie treści pracy. Negatywne psychospołeczne skutki specjalizacji pracy sprawiły, że jednym z ważniejszych zadań nauki o kierowaniu stała się potrzeba wzbogacania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negatywne konsekwencje pracy wyspecjalizowanej

  Dawniej rzemieślnik połowę swego życia zawodowego przeznaczał na nauczenie się tajników zawodu po to, by przez drugą połowę życia ów zawód wykonywać. Taśma produkcyjna spowodowała, że zawód i miejsce pracy można szybko zmieniać.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry