Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Personalistyczne (interakcyjne) ujęcie organizacji

  W ujęciu interakcyjnym odrzucono wizję człowieka i organizacji jako biernych przedmiotów sterowanych zewnętrznie. Człowiek jest postrzegany jako aktywny aktor, który w interakcji z innymi ludźmi tworzy porządek społeczny aktem swej woli.

  Podstawowym mechanizmem tworzenia porządku społecznego są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka szkoły systemów społecznych

  Ujęcie systemowe podobnie jak każda inna teoria nie jest wolne od ograniczeń metodologicznych. funkcjonalizmu. A oto niektóre z tych ograniczeń ;

  a) Ahistoryczność.

  b) Niedostrzeganie człowieka jako autonomicznego podmiotu działania. Podejście systemowe odeszło od analizy ludzkich działań, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemowe (strukturalno – funkcjonalne) ujęcie organizacji

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interakcyjne ujęcie organizacji

  W ujęciu interakcyjnym odrzucono wizje człowieka i organizacji jako biernych przedmiotów sterowanych zewnętrznie. Człowiek jest postrzegany jako aktywny aktor, który w interakcji z innymi ludzmi tworzy porządek społeczny aktem swej woli.

  Podstawowym mechanizmem tworzenia porządku społecznego są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja roli przełożonego w teoriach organizacji i zarządzania

  W tayloryźmie najważniejsze elementy roli przełożonego to są: drobiazgowy nadzór i kontrola wykonawstwa. Do podstawowych obowiązków kierownika należało:

  - trafne określenie najlepszego sposobu wykonania pracy,

  - znalezienie najodpowiedniejszego człowieka do każdego zadania,

  - zrozumiałe przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /6 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory osobowe człowieka przyjmowane w poszczególnych teoriach organizacji (człowiek racjonalny, społeczny, samorealizujący się, złożony) – założenia i ocena

  Człowiek racjonalny

  Jest to wzór człowieka zakładany w klasycznej teorii organizacji i zarządzania np. w tayloryzmie.

  Na klasyczne pojęcie racjonalności człowieka składają się dwie cechy:

  a) Wrażliwość na bodźce materialne (homo oeconomicus). Taylor zakładał, że jedyną potrzebą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria A. Maslowa i praktyczne wnioski wynikające z tej teorii

  Według tej teorii wszystkie potrzeby ludzi układają się w hierarchię, co oznacza, że człowiek w pierwszej kolejności odczuwa przymus zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, a gdy one zostaną zaspokojone, zaczynają się ujawniać i dominować potrzeby wyższego rzędu.

  1) Potrzeby biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria X i Y Mc Gregora

  D. McGregor w książce opublikowanej w 1960 roku pt. "The Human Side of Enterprise" zestawił założenia określające istotę człowieka występujące w nauce o organizacji w dwóch zbiorach i nazwał je teoriami X i Y.

  Teoria X

  1) Przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne twierdzenia o motywacji do pracy zawarte w modelu Lawlera i Portera

  Lawler i Porter rozwinęli teorię V.Vrooma formułując teoretyczny model motywacji, który stał się obecnie przedmiotem wielu badań empirycznych i modyfikacji.

  Model Lawlera i Portera jest systemem elementów wraz z powiązaniami między nimi, od których zależy zaangażowanie się człowieka do pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Vrooma

  Na podstawie założenia o oczekiwaniu zaspokojenia potrzeb amerykański psycholog V.Vroom zbudował teorię motywacji zwaną modelem poznawczym lub decyzyjnym w skrócie SEU (subjectivly expected utylity - subiektywnie oczekiwana użyteczność). Teoria została opublikowana w 1964 roku w pracy "Work and...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt

Do góry