Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Duchowni i Zgromadzenie Narodowe

  Zwołane przez Ludwika XVI Stany Generalne składały się z przedstawicieli trzech stanów. Duchownijednak wchodzili do niego nie tylko jako przedstawiciele swego stanu, ale również jako deputowani pozostałychstanów, zwłaszcza stanu trzeciego. Swój stan duchowny reprezentowało 296 deputowanych, wtym 47...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie w Polsce

  Polsko-francuski dwór Stanisława Leszczyńskiego w Nancy był ośrodkiem promieniowania kultury francuskiejna Polskę, która stała się też chętnym odbiorcą tamtejszej literatury religijnej. Idee francuskiegoOświecenia uświadomiły Polakom konieczność zmian w nauczaniu i wychowaniu. Po reformie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytuanta i kler

  Zgromadzenie Narodowe nie widziało możliwości stłumienia buntu chłopów silą, przyjęło więc (4 VIII)niespodziewany wniosek wicehrabiego Ludwika de Noailles o zniesienie ciężarów feudalnych. Uchwalono więc przy aprobacie deputowanych duchownych zniesienie niewoli chłopów (servage), zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja barska i rozbiór Polski

  Prusy i Rosja ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski pod pretekstem uregulowania sporów granicznychi zapewnienia praw innowiercom. Na sejmie (1766) umocniono liberum veto według życzenia carowej Katarzyny II, ale nie przy j eto. innych jej żądań. Wkroczyły więc do Polski nowe wojska rosyjskiei pod ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta biskupi i febronianizm

  Episkopalizm książąt biskupów niemieckich korzystał już wcześniej z idei francuskiego absolutyzmuoświeconego, gallikanizmu i jansenizmu francusko-niderlandzkiego. Stał się politycznym, po okresieepiskopalizmu praktycznego, gdyż z niezależną od papiestwa władzą kościelną chciał połączyć ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja cywilna kleru

  Jej przygotowanie Konstytuanta powierzyła Kościelnej komisji, lecz w składzie zmienionym na korzyśćelementów gallikańsko-jansenistycznych. Jako założenie przyjęto zmniejszenie liczby kleru, co staranosię osiągnąć przez badanie społecznej przydatności każdego duchownego i wprowadzenie oszczędności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzierżawie carskie i katolicy

  Katarzyna II (1762-1796), inteligentna i energiczna, po zamachu stanu i politycznym morderstwie jejmęża. Piotra III, ogłoszona imperatorową Wszechrosji, starała się na początku rządów pozyskać duchowieństwoprawosławne, okazywała przywiązanie do prawosławia i swój rosyjski patriotyzm, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gravamina i punktacja emska

  Napięcie między książętami elektorami i Stolicą Apostolską, spotęgowane febronianizmem, wzrosłojeszcze bardziej z powodu nowych spraw spornych. Arcybiskupi elektorzy, trewirski Clemens Venzeslausvon Sachsen, moguncki Emmerich Josep von Beidbach-Bűrresheim i koloński Max Friedrich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA

  Francuskie Stany Generalne, które dały początek rewolucji, zaczęły swe posiedzenie (4.05.1789) msząświętą i uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem. Trzeci stan nie miał zamiaru występowaćprzeciw Kościołowi i religii, a jednak nie ograniczono się do odebrania duchowieństwu przywilejów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Marii Teresy

  Cesarzowa Austrii (1740-1780), religijna, impulsywna i dumna, była córką pobożnego, lecz mało tolerancyjnegocesarza Karola VI, który dokonał rekatolicyzacji Śląska. Podejmując więc reformy państwowepod wpływem Oświecenia, nie mogła nie objąć nimi Kościoła, zwłaszcza że w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 229

  praca w formacie txt

Do góry